Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Redactioneel ×
Redactioneel

Redactioneel

Bij een wetenschappelijk tijdschrift als NTz denk je waarschijnlijk niet snel aan gevoel. Ons doel is kennis over te brengen om lezers te informeren over wetenschappelijke inzichten en hen daarover aan het denken te zetten in relatie tot hun eigen onderzoek of praktijk. Maar onderzoek en de bevindingen daarvan kunne...

Redactioneel

Redactioneel

Dit is de eerste editie van de vijftigste jaargang van NTz. In 1974 startte het toenmalige Bisschop Bekkers Instituut met de uitgave van RUIT, dat in 1989 werd omgedoopt tot het Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg NTZ. Wat begon als een gratis mededelingenblaadje ontwikkelde zich tot wat al in 1999 gekwalif...

Redactioneel

Redactioneel

De vorige editie van NTz bevatte een artikel van Embregts et al. waarin de doelgroepen LVB+ en EVB+ werden gedefinieerd op basis van hun kenmerken en ondersteuningsbehoeften. De auteurs reageren daarmee op de opkomst van deze labels in de praktijk. Met het artikel willen ze bijdragen aan een zorgvuldig en eenduidig ...

Redactioneel

Redactioneel

Sinds enige tijd gaat in de gehandicaptenzorg veel aandacht uit naar complexe zorg. Als iemand die zich verdiept heeft in het complexiteitsdenken binnen de wetenschap, komt dat wat vreemd op mij over. In deze benadering is immers zorg altijd complex, omdat je te maken hebt met een samenspel van meer factoren dan je ...

Redactioneel

Redactioneel

In Quality of Life for People with Intellectual and Other Developmental Disabilities. Applications across Individuals, Organizations, Communities, and Systems beschrijven Schalock, Gardner en Bradley (2007) hoe de gehandicaptenzorg ooit ontstaan is om mensen weg te houden van de samenleving om te voorkomen dat ze to...

Redactioneel

Redactioneel

Onderzoek dat voortkomt uit nieuwsgierigheid of verwondering heeft op mij een extra aantrekkingskracht. Het maakt het onderzoek persoonlijker. Hoewel ook dan een wetenschappelijke distantie wordt bewaard, voel je dat iemand begaan is met het onderwerp en gedreven is er meer over te weten te komen. Het maakt dat ik b...

Redactioneel

Redactioneel

Het motto van de internationale gehandicaptenbeweging is ‘Niets over ons zonder ons’. Ik hoorde dit motto voor het eerst bij een introductie van Disability Studies in Nederland zo’n twintig jaar geleden. De wens om gehoord en betrokken te worden bij keuzes en besluiten die jou aangaan, sprak mij aan. Het motto helpt...

Redactioneel

Redactioneel

In mijn vakantie heb ik de door Sandra Langereis geschreven biografie van Erasmus gelezen. Het boek neemt je mee naar de tijd waarin Erasmus leefde en probeert op basis van tal van bronnen een indruk te geven van wat hem bewoog in zijn leven en zijn werk. Zo wordt beschreven hoe Erasmus zich toelegde op het vertalen...

Redactioneel

Redactioneel

Deze editie van NTz biedt een mooie staalkaart van wat wetenschap de praktijk te bieden heeft. In het eerste artikel beschrijft dr. Nienke Peters-Scheffer een onderzoek waarin ze een nieuw onderwijsconcept vergelijkt met de gangbare werkwijze in het voortgezet speciaal onderwijs. Ze geeft daarmee inzicht in wat dit ...

Redactioneel

Redactioneel

Johannes Antonie Visscher leefde van 1876 tot 1943. Hij zette zich als predikant in voor de armen en nam tal van initiatieven om hun een beter leven te geven, waaronder de ‘Nederlandse Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening’. Deze organisatie richtte zich op mensen die het in de samenleving niet al...

Redactioneel

Redactioneel

NTz richt zich niet alleen op Nederland, maar ook op Belgisch Vlaanderen. Het Nederlands in de naam van ons tijdschrift verwijst dus eigenlijk naar de taal waarin we publiceren. Ongeveer vijftien procent van onze abonnees komt uit België. Van oudsher hebben ook twee onderzoekers uit België zitting in de redactie. Mo...

Redactioneel

Redactioneel

Volgens prof. dr. Frank Miedema van het UMC Utrecht is het merendeel van het onderzoek dat plaatsvindt, totaal irrelevant voor de maatschappelijke problemen waarmee het te maken heeft. Dat komt doordat onderzoekers volgens hem niet geprikkeld en beloond worden door wat goed is voor de samenleving, maar – vaak noodge...

Redactioneel

Redactioneel

Deze extra editie van NTz verschijnt ter gelegenheid van de zesde Europese conferentie van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), die van 6 tot en met juli 2021 plaatsvindt. Waar tijdens andere IASSIDD-congressen onderzoekers, professionals en ...

Redactioneel

Redactioneel

“Omdat het medemensen zijn.” Dat antwoordde dr. Martin Schuurman toen ik hem naast dr. Mieke Kardol voor de reflectie in deze editie sprak en hem vroeg waarom hij het de moeite waard vindt om zich voor inclusie van mensen met een beperking in te blijven zetten. Dit antwoord typeert volgens mij wat veel mensen drijft...

Redactioneel

Redactioneel

Om me te helpen voldoende te bewegen, heb ik de app Ommetje van de Hersenstichting op mijn telefoon geïnstalleerd. Elke keer wanneer ik een wandeling maak van minstens twintig minuten, word ik beloond met een aantal punten. Ik krijg extra punten wanneer ik mijn wandeling voor negen uur begin en als ik op achtereenvo...

Redactioneel

Redactioneel

Vorig jaar overleed Ad van Gennep. Ik heb met hem samengewerkt op het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW, waaruit het huidige Vilans is voortgekomen. Ad was verbonden aan de afdeling Gehandicaptenzorg, waar ik deel van uitmaakte. Zijn opdracht was om ons mee te nemen in een andere visie op d...

Redactioneel

Redactioneel

Er is veel te doen geweest over het gebrek aan aandacht voor de gehandicaptenzorg tijdens de eerste periode van de COVID-19 pandemie. Dit betrof niet alleen de verdeling van beschermingsmiddelen en het gemis aan belangstelling tijdens de persconferen- ties voor de gevolgen van de pandemie voor cliënten en medewerker...

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Redactioneel

Onderzoek in de gehandicaptenzorg

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Redactioneel

Kennisontwikkeling en kennistoepassing

Redactioneel door gasthoofdredacteur Prof. dr. Petri J.C.M. Embregts.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

NTZ redactioneel maart 2017

Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2016

Persoonsgerichte zorg.

Redactioneel

NTZ Redactioneel september 2016

Door gastredacteur Dr. Harry Finkenflügel, bestuurder van De Twentse Zorgcentra

Redactioneel

NTZ Redactioneel juni 2016

Nadat de Tweede Kamer op 21 januari 2016 had ingestemd met de ratificatie van het UN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, deed de Eerste Kamer hetzelfde op 12 april 2016. Daarmee zal dit verdrag binnenkort – op voorwaarde dat enkele procedurele stappen voorspoedig verlopen – ook in Nederland binden...

Redactioneel

NTZ redactioneel maart 2016

In dit eerste nummer van 2016, met een vernieuwde omslag en enige aanpassingen in het binnenwerk, biedt NTZ vier artikelen met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen.

L. Bossink, N. Frans en A. van der Putten doen verslag van een onderzoek naar de motorische activering van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en m...

Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2015