Redactie NTz

 

Wilt u contact opnemen met de redactie?

De hoofdredactie van NTZ wordt gevormd door Jeroen Zomerplaag (hoofdredacteur) en Marjolein Herps (eindredacteur).

 

Contactgegevens:

Dr. M. Herps

[e] ntzredactiesecretariaat@gmail.com

 

De volledige redactie wordt gevormd door:

Dr. J. Zomerplaag (hoofdredacteur)

Dr. M. Herps (redactiesecretaris/eindredacteur)

Prof. dr. P.J.C.M. Embregts

Mr. dr. B.J.M. Frederiks

Dr. J.C. de Schipper

Dr. L. Wijnroks

Dr. ir. K.E. Bevelander

Dr. D. Maes-Festen

Dr. G. Bos

 

Een korte presentatie van de redactieleden

 

Jeroen Zomerplaag

Dr. Jeroen Zomerplaag (hoofdredacteur) houdt zich al geruime tijd bezig met de verbinding tussen kennis en praktijk in de gehandicaptenzorg. Hij werkt momenteel als manager Zorgbeleid, Kwaliteit & Veiligheid bij Philadelphia. Daarvoor was hij werkzaam als programmaleider gehandicaptenzorg bij Vilans. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift naar de betekenis van kennis bij het omgaan met handelingsverlegenheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg.

 

Marjolein Herps

Dr. Marjolein Herps is momenteel werkzaam bij Dichterbij als strategisch beleidsadviseur. Daarvoor werkte ze als onderzoeker bij Vilans. Zij promoveerde aan de universiteit van Maastricht op het proefschrift ‘Real lives on paper plans. Individual support planning for people with intellectual disabilities’, waar ze de Karolinska Medical Management Centre/ EHMA Research Award voor het beste proefschrift mee won.

 

Prof. dr. P.C.J.M. Embregts

Prof. dr. P.C.J.M. Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling' (Departement Tranzo) en de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Departement Medische- en Klinische Psychologie) aan Tilburg University. Ook is ze als lector en opleider verbonden aan verschillende opleidingen. Haar onderzoek richt zich m.n. op eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, effectiviteit van trainings- en coachingsprogramma's bij hulpverleners, zorgethiek en effectieve behandelingen.

 

Brenda Frederiks

Mr. dr. B.J.M. Frederiks werkt als universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht bij het VUmc. Zij promoveerde op een onderzoek naar vrijheidsbeperking in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en ontving voor haar proefschrift De rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking: van beperking naar ontplooiing in 2005 de Ds Visscherprijs.

Frederiks is ook hoofdredacteur van ‘Journaal GGZ en recht’, lid en voorzitter van verschillende klachtencommissie voor cliënten in de langdurige zorg, bestuurslid Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), lid Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg en lid Raad van Toezicht, Stichting Vecht en IJssel.

 

Clasien de Schipper

Dr. J.C. de Schipper is als universitair docent werkzaam bij Vrije Universiteit Amsterdam bij de sectie Ontwikkelingspedagogiek. Zij doet vooral onderzoek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de jeugdzorg. Thema’s die terugkeren in haar onderzoek binnen de zorg zijn: onvrijwillige zorg, geweld (in gezinnen, in de zorg), (verstoorde) gehechtheid, kwaliteit van interacties, participatief actieonderzoek, interventies gericht op het verminderen van onvrijwillige zorg, trauma-gerichte interventies, professionalisering.

 

Lex Wijnroks

Dr. L. Wijnroks is ontwikkelingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Hij is universitair hoofddocent aan de universiteit van Utrecht bij de afdeling orthopedagogiek.  Zijn onderzoeksterrein betreft de vroege ontwikkeling van cognitie, perceptie en aandacht bij typische en atypische populaties. In verschillende publicaties laat hij zien hoe nieuwe neurowetenschappelijke inzichten kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip van het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Kris Bevelander

Dr. ir. K.E. Bevelander werkt als senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking (afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc in Nijmegen) en is verbonden aan de academische werkplaats Sterker op eigen benen. Haar onderzoek richt zich op ‘citizen science’, wetenschapscommunicatie en inclusief onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is zij onderzoekscoördinator bij ‘Groen, gezond en in beweging Nijmegen’ en werkzaam in het domein van de publieke gezondheid via academische werkplaats Integraal Gezondheidsbeleid AMPHI.

 

Dederieke Maes-Festen

Dr. D. Maes-Festen is arts voor verstandelijk gehandicapten en universitair hoofddocent bij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten (afdeling huisartsgeneeskunde) bij het Erasmus MC in Rotterdam. Ook is ze hoofdonderzoeker van de Academische Werkplaats Gezond OUDer worden met een Verstandelijke Beperking (GOUD). Haar onderzoek richt zich het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking, door betere opsporing en behandeling van veelvoorkomende gezondheidsproblemen.

 

Gustaaf Bos

Dr. Gustaaf Bos (1982) is onderzoeker en universitair docent bij de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Hij is betrokken bij collaboratief onderzoek dat beoogt meer ruimte te creëren voor persoonlijke uitwisseling en verbinding, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven van alle betrokkenen in complexe zorgpraktijken. Gustaaf is lid van het onderzoekerplatform Disability Studies, Inclusion & Belonging en de International Collaboration for Participatory Health Research.