Adverteren in NTZ of op de site

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert over wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van theorie en paradigma's. NTZ is een multidisciplinair tijdschrift gericht op onderzoekers, docenten en studenten in het hoger onderwijs en professionals in het werkveld.

 

Redactionele formule

NTZ is een multidisciplinair en veldgericht wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van ‘verstandelijke  beperkingen’ en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen in ruime zin. Alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed.

 

Het tijdschrift bevat onder andere artikelen over afgerond (promotie)onderzoek door Nederlandse en Vlaamse onderzoekers, boekbesprekingen en opiniestukken. Daarnaast wordt er informatie gegeven over relevante congressen, symposia en studiedagen in het werkveld.

 

NTZ is een onafhankelijk tijdschrift, uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

 

Waarom adverteren?

·         Bereik een specialistische doelgroep

·         Onafhankelijke vakredactie

·         De kans om uw doelgroep te bereiken, boeien en binden

 

Doelgroep

 

onderzoekers/docenten/studenten in het ho en professionals die werken met personen met een verstandelijke beperking

Verschijning

4 keer per jaar

Oplage

350 exemplaren

 

Formaten en tarieven

 

Opties

Afmetingen (zetspiegel)

Tarieven (ex. btw)

1/1 pagina

190 mm x 280 mm

395

½ pagina

liggend: 190 mm x 135 mm

staand: 90 mm x 280 mm

260

¼ pagina

90 mm x 135 mm

185

Bijsluiter

 

550

 

Bladspiegel: 210 mm x 297 mm

Opmaak in full colour

 

Wil je graag adverteren in NTZ of op de website van NTZ? Mail naar uitgeverij@vangorcum.nl voor meer informatie. 

 

Data

 

2024

 

Jaargang

Editie

Reservering voor …

Advertentie aanleveren voor …

Verschijningsdatum editie

50

1

12 februari

12 februari

26 maart

50

2

22 april

22 april

4 juni

50

3

5 augustus

5 augustus

17 september

50

4

28 oktober

28 oktober

10 december