Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Redactioneel

Redactioneel

Bij een wetenschappelijk tijdschrift als NTz denk je waarschijnlijk niet snel aan gevoel. Ons doel is kennis over te brengen om lezers te informeren over wetenschappelijke inzichten en hen daarover aan het denken te zetten in relatie tot hun eigen onderzoek of praktijk. Maar onderzoek en de bevindingen daarvan kunne...

Artikelen

Opvoeding, (zelf)zorg, en veerkracht gedurende de COVID-19-pandemie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van ouders van een kind met downsyndroom

1. Inleiding

 

Het opvoeden van een kind met het syndroom van Down kan omschreven worden als een proces van aanpassing, wat binnen een gezin zowel een negatieve als positieve impact kan hebben. In de literatuur is er oog voor de positieve aspecten, maar de nadruk blijft voornamelijk liggen op de verhoogde zorgnode...

Artikelen

Interacties door de bril van begeleiders

Een dagboekstudie over kwaliteitsvolle interacties met personen met een ernstig of diep verstandelijke beperking

1.  Inleiding

Het belang van sociale interacties voor ons welbevinden kan niet overschat worden (Helliwell & Putnam, 2004; Schalock, 2004). Voor personen met een verstandelijke beperking zijn die interacties echter niet altijd vanzelfsprekend. Zij verblijven vaak in een residentiële voorziening of bezoeken een dagc...

Opinie

Samenwerken met ervaringsdeskundigen in onderzoek: een reflectie

Een dagboekstudie over kwaliteitsvolle interacties met personen met een ernstig of diep verstandelijke beperking

1. Inleiding

Samenwerken met ervaringsdeskundigen in onderzoek. Vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) geven we graag een reflectie op basis van onze ervaringen in deze samenwerking en het doen van wetenschappelijke onderzoek. Binnen de AWVB wordt ...

Columns

Plekken waar ik (n)ooit ben geweest

In deze column zoomen we ieder kwartaal in op de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking rond een bepaald thema. Met de zomervakantie voor de deur, blikken we in deze editie terug op de vakantiebesteding van mensen met een verstandelijke beperking in 2022. Hoe hebben zij hun vakantie toen ervaren en w...

Inhoud NTz 1 - 2024

Inhoudsopgave van de eerste editie van 2024

Redactioneel

Redactioneel

Dit is de eerste editie van de vijftigste jaargang van NTz. In 1974 startte het toenmalige Bisschop Bekkers Instituut met de uitgave van RUIT, dat in 1989 werd omgedoopt tot het Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg NTZ. Wat begon als een gratis mededelingenblaadje ontwikkelde zich tot wat al in 1999 gekwalif...

Artikelen

Is er een relatie tussen copingstrategieën en psychosociale problemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen in een Orthopedagogisch Behandel Centrum?

1. Inleiding

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) vertonen drie- tot viermaal vaker ernstige psycho-sociale problematiek en psychiatrische stoornissen dan gemiddeld begaafde leeftijdgenoten (Dekker et al., 2006). Een van de factoren die samen-hangen met deze problematiek is stress (Hartley & MacLea...

Artikelen

De haalbaarheid van dagelijks monitoren bij adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid

1. Introductie

Zelfrapportage vragenlijsten worden vaak gebruikt in onderzoek en zorgmonitoring bij jongeren met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Een licht verstandelijke beperking kenmerkt zich door een intelligentie quotiënt (IQ) tussen de 50 en 69, gecombineerd met beperkingen in het adapti...

Opinie

'Emotionele ontwikkeling' of toch weer 'sociaal-emotionele ontwikkeling'?

1. Inleiding

In zijn proefschrift uit 1983 beschrijft Anton Došen enkele casussen van ‘zwakzinnige’ kinderen met psychische en gedragsproblematiek waarbij hij bij diagnostisch onderzoek vaststelt dat het emotionele ontwikkelingsniveau beduidend lager is dan het cognitieve niveau. Ook toont hij aan dat bepaalde ontw...

Berichten

Ds. Visscherprijs 2024

Op 14 maart 2024 werd voor de vijftiende keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt. Achttien proefschriften werden ingezonden. De diversiteit was erg groot, zowel in onderwerp, gekozen methoden en de universiteiten waar de promotie plaatsvond.

 

Uit de achttien ingezonden proefschriften nomineerde de jury drie proefsch...

Winnaar Ds. Visscherprijs 2024

De goede zorgrelatie in de langdurige zorg

1. Introductie

Waarden zoals eigen regie, zelfredzaamheid, persoonlijk herstel en participatie worden steeds belangrijker in begeleid- en beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking of een ernstige psychiatrische aandoening. Ook in de thuiszorg voor ouderen zijn deze waarden in opkomst. Het in de p...

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2024

Verbetering van de medische zorg voor volwassenen met Prader-Willi syndroom

1. Inleiding

Prader-Willi syndroom (PWS) heeft een ongekende impact op het leven van de persoon met PWS en zijn omgeving. Naast een verstandelijke beperking (VB) hebben mensen met PWS vaak een ongeremde eetlust. Hierdoor zoeken ze vaak continu naar eten en kunnen ze in een onbewaakt moment zóveel eten, dat hun maag...

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2024

De toegevoegde waarde van ‘on demand’ ondersteuning op afstand. Ervaringen met DigiContact: 24/7 beschikbare ondersteuning voor zelfstandig wonende mensen met verstandelijke beperkingen

Tijdens mijn promotietraject deed ik onderzoek naar een nieuw ondersteuningsinitiatief voor mensen met verstandelijke beperkingen die zelfstandig wonen in de maatschappij (in een eigen woning). Voor deze mensen is de toegang tot professionele en gespecialiseerde ondersteuning de afgelopen jaren onder druk komen te s...

Columns

Panel Samen Leven laat mensen met een verstandelijke beperking aan het woord

Er wordt veel gesproken over mensen met een verstandelijke beperking, maar wat vinden ze zelf van allerlei onderwerpen die hen aangaan, zoals wonen, vervoer, sociale participatie, digitalisering en zorg? Een manier om mensen met een verstandelijke beperking een stem te geven, is door hun situatie en ervaringen regel...

Advertorial

Psychiatrie VB voor de Arts VG

Huisartsen, VS & PA's werkzaam binnen en met kennis van de VB groep zijn welkom!

Cursus

Als arts voor verstandelijk gehandicapten (VG) richt jij je op het bewaken en het bevorderen van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Onder deze gezondheid valt ook de psychische gesteldheid va...

Inhoud NTZ 4 - 2023

Inhoudsopgave van de vierde editie van 2023

Redactioneel

Redactioneel

De vorige editie van NTz bevatte een artikel van Embregts et al. waarin de doelgroepen LVB+ en EVB+ werden gedefinieerd op basis van hun kenmerken en ondersteuningsbehoeften. De auteurs reageren daarmee op de opkomst van deze labels in de praktijk. Met het artikel willen ze bijdragen aan een zorgvuldig en eenduidig ...

Artikelen

Constructvaliditeit van het Communicatieve 
Intentie Onderzoek bij kinderen met 
communicatief meervoudige beperkingen

 

1. Inleiding

 

Kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) zijn kinderen waarbij er “al dan niet door een onderliggende aandoening (aangeboren of verworven) sprake is van twee of meer functiebeperkingen die samen zorgen voor zeer specifieke ondersteuningsbehoeften in de communicatie en taalverwervi...

Opinie

Co-onderzoekers met een verstandelijke beperking: waar staan we en hoe verder?

1. Inleiding

Steeds meer wordt in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid van de mensen zelf. Zo ziet een groeiend aantal zorgorganisaties de waarde in van de ervaringskennis van hun cliënten. Ook in onderwijs, beleid en wetenschap spelen ervar...

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) kan voorkomen bij alle cliënten of cliëntgroepen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Reactie van Kennisketen Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) van ’s Heeren Loo

In het NTz verscheen eind september jl. het artikel Kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstige verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychiatrische problematiek (Embregts et al., 2023). Dit artikel is met enthousiasme gelezen en besproken door de kennisketen Moeilijk Ve...

Laat LVB+ en EVB+ geen toestand zijn maar zorg voor perspectief!

In 2019 verscheen het rapport Expertisecentra langdurige zorg (Wlz) (KPMG, 2019). Het doel van dit rapport was zicht te krijgen op doelgroepen omschreven als: ‘Laag volume hoog complex’. Mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek (LVB+) en mensen met een ernst...

LVB+; theorie en praktijk

Het artikel ‘Kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek’ in NTz 3, 2023, draagt hopelijk bij aan meer begrip voor de complexe, ingewikkelde situatie van mensen achter het label LVB+. In mijn reactie beperk ik ...

Berichten

Uitreiking Ds. Visscherprijs 2024

Op donderdagmiddag 14 maart 2024 zal voor de vijftiende keer de tweejaarlijkse Ds. Visscherprijs voor het beste proefschrift in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden uitgereikt in Nijmegen.

 

In totaal zijn bij het jurysecretariaat 18 kandidaten aangemeld met een grote verscheidenheid aan boe...

Berichten

Volgend jaar bestaat NTz vijftig jaar.

Gedurende het jaar zullen we daar op verschillende manieren aandacht aan besteden. Het bereiken van deze mijlpaal was niet mogelijk geweest zonder de inzet van velen die bij de totstandkoming van het tijdschrift betrokken zijn. Dat zijn vanzelfsprekend de auteurs en de abonnees, de redactie en de redactieraad en de ...

Proefschrift & Praktijk

The good care relationship

Het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie staat hoog op de zorgagenda. Maar waar heb je het dan eigenlijk over? Ziet een cliënt eigen regie niet heel anders dan zijn woonbegeleider of naaste? In mijn het proefschrift ‘The Good Care Relationship in Long-term Care’ deed ik ethnografisch onderzoek en ontwikkeld...

Berichten

Oproep voor indienen reacties

In de nieuwste uitgave van NTz schrijven Embregts et al. over de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek.

De redactie en auteurs zijn benieuwd naar reacties. Draagt deze inbreng volgens u bij aan het onderzo...

Inhoud NTz 3 - 2023

Inhoudsopgave van de derde editie van 2023

 

Redactioneel

Redactioneel

Sinds enige tijd gaat in de gehandicaptenzorg veel aandacht uit naar complexe zorg. Als iemand die zich verdiept heeft in het complexiteitsdenken binnen de wetenschap, komt dat wat vreemd op mij over. In deze benadering is immers zorg altijd complex, omdat je te maken hebt met een samenspel van meer factoren dan je ...

Artikelen

Kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek

1. Inleiding

Bij mensen met een verstandelijke beperking manifesteert zich op jonge leeftijd een verminderd cognitief en adaptief functioneren (APA, 2013). Ook lopen zij een verhoogd risico op het ervaren van probleemgedrag in vergelijking met de algemene bevolking (Dykens, 2007), al variëren prevalentiecijfers ste...

Artikelen

Diagnostisch hulpmiddel dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

Ontwikkeling en eerste praktijktoets

1. Inleiding

De levensverwachting van mensen met verstandelijke beperkingen (VB) neemt toe, wat onder meer te relateren is aan betere (medische) zorg (Coppus, 2013; Evans et al., 2013; Torr & Davis, 2007). Aangezien hogere leeftijd de belangrijkste risicofactor is voor dementie (Alzheimer Nederland, 2021), komt dem...

Feitenoverzicht

Ingrijpende jeugdervaringen bij mensen met verstandelijke beperkingen

1. Inleiding

Dit feitenoverzicht gaat over Adverse Childhood Experiences (ACE). Dit zijn, vrij letterlijk vertaald, negatieve ervaringen in de kindertijd. In dit feitenoverzicht wordt voor ACE, in navolging van VervoortSchel et al. (2021), de term ‘ingrijpende jeugdervaringen’ gebruikt.

Ingrijpende jeugdervaringen...

Proefschrift & Praktijk

Proefschrift & Praktijk

Mijn naam is Jeanet Nieuwenhuis, ik werk zo’n dertien jaar als (beleids)psychiater en senior onderzoeker bij VGGNet. VGGNet is een specialisme binnen GGNeteen S-GGZ organisatie in NO Gelderlandvoor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Zwakbegaafdheid (ZB) met complexe psychiatrische problematiek. O...

Agenda

Symposium ter herdenking van leven en werken van Anton Došen (1939-2023)

Op 3 januari van dit jaar is Anton Došen overleden. Vanwege zijn grote impact op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt er voor Vlaamse en Nederlandse professionals een uniek herdenkingssymposium als eerbetoon aan Anton georganiseerd. De dagvoorzitter is Filip Morisse.

 

In het ochtendprogramma...

Inhoud

Inhoud NTz 2 - 2023

Inhoudsopgave van de tweede editie van 2023

 

 

Redactioneel

Redactioneel

In Quality of Life for People with Intellectual and Other Developmental Disabilities. Applications across Individuals, Organizations, Communities, and Systems beschrijven Schalock, Gardner en Bradley (2007) hoe de gehandicaptenzorg ooit ontstaan is om mensen weg te houden van de samenleving om te voorkomen dat ze to...