Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Reflectie ×
Reflectie

ZEVMB

Afgelopen jaar is het ZEVMB-kenniscentrum opgericht. Dit centrum is een initiatief van het programma Wij zien je Wel in samenwerking met de stichting 2CU. Beide zetten zich in voor de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Het doel van het kenniscentrum is de hulp en zorg rondom ZEVMB als expertis...

Reflectie

Het Thomashuis

Het is ongeveer twintig jaar geleden dat het eerste Thomashuis zijn deuren opende. Op dit moment telt Nederland al meer dan honderd vestigingen. Thomashuizen zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor acht à negen mensen met een verstandelijke be- perking. Elk Thomashuis is een zelfstandige onderneming die geleid wor...

Reflectie

Canon Gehandicaptenzorg

Tien jaar geleden is door een aantal mensen de canon voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking opgesteld. Deze canon vat de geschiedenis van de sector samen in 25 markante gebeurtenissen. Behalve een beschrijving geeft de canon bij elke gebeurtenis ook relevante links en documenten. Er wordt momentee...

Reflectie

Ds. Visscherprijs

Iedere twee jaar wordt de Ds.Visscherprijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt dit jaar weer op 30 maart a.s. In deze editie vindt u de samenvattingen van de proef...

Reflectie

Vlaanderen

Wat kenmerkt het onderzoek naar de gehandicaptenzorg in Vlaanderen en hoe verhoudt zich dat tot wat er op dit gebied in Nederland gebeurt? In deze reflectie wissel ik daarover van gedachten met drie Belgische wetenschappers. Bea Maes is hoogleraar gezins- en orthopedagogiek aan de KU Leuven. Zij richt zich met name ...

Reflectie

Wetenschap en praktijk

Eén van de belangrijkste doelen van NTz is om wetenschap en praktijk te verbinden. Maar wat betekent wetenschap nu voor mensen die in de praktijk werkzaam zijn? In deze reflectie wissel ik daarover van gedachten met Marjan Rikken en Melanie Barten. Marjan is werkzaam als ambulant gezinsbegeleider bij Philadelphia. M...

Reflectie

IASSIDD-conferenties

Op de conferenties van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) is al geruime tijd een behoorlijk grote Nederlandse delegatie aanwezig. Wat is de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van kennis op het gebied van de gehandicaptenzorg in ons land?...

Reflectie

Inclusie

Het onderwerp inclusie houdt de gemoederen in de gehandicaptenzorg al geruime tijd bezig. In het algemeen is men het erover eens dat inclusie van mensen met een beperking essentieel is voor deze mensen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Tegelijkertijd is het daarmee niet goed gesteld. Mensen met een beperking ...

Reflectie

Ervaringsdeskundigheid

De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen is in onderzoek in en naar de gehandicaptenzorg niet meer weg te denken. In deze reflectie kijk ik met twee ervaringsdeskundigen naar wat zij met kennis en onderzoek hebben en wat in hun ogen het belang is van ervaringsdeskundigheid bij het doen van onderzoek. Mireille de Be...

Reflectie

Ad

Vorig jaar overleed Ad van Gennep. Behalve dat hij als hoogleraar een belangrijke stempel heeft gedrukt op de aandacht van de wetenschap voor de gehandicaptenzorg, heeft hij ook mensen in de praktijk geïnspireerd. In deze reflectie onderzoek ik samen met Hans Kröber en Caroline Steman welke invloed het gedachtegoed ...

Reflectie

Pandemie

COVID-19 heeft in de eerste helft van dit jaar een grote impact gehad op cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg. In deze reflectie onderzoek ik samen met Jannelien Wieland en Wim van Geffen welke invloed dat heeft op de behoefte aan kennis en de ontwikkeling daarvan.

 

Reflectie

Organisatieperspectief

Welke betekenis heeft het organisatieperspectief in onderzoek? In deze reflectie onderzoek ik deze vraag samen met Jac de Bruijn en Hans van der Wielen.