Meer over NTZ

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert over wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en over ontwikkelingen op het gebied van theorie en paradigma's. NTZ is een multidisciplinair tijdschrift. Alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed. NTZ verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december.

Naast onderzoekers, docenten en studenten aan universiteiten en hogescholen, bereikt NTZ professionals uit het werkveld en een groot aantal zorgvoorzieningen en organisaties. NTZ bereikt ook Kenniscentra, belangenverenigingen en beleidsorganen.

NTZ publiceert:

  • Wetenschappelijke artikelen over afgerond onderzoek.
  • Essays over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Samenvattende artikelen van afgeronde promotieonderzoek door Nederlandse en Vlaamse onderzoekers.
  • Rapportage van afgerond praktijkonderzoek.
  • Opinie bijdragen en lezersreacties
  • Boekbesprekingen van recent verschenen publicaties.
  • Agenda en informatie over binnen- en buitenlandse congressen, symposia, studiedagen, cursussen en NTZ-Kennisdagen.
  • Berichten over kennisactiviteiten in de sector (zoals: verslagen van congressen en studiedagen; promoties; aankondigingen van prijzen in de sector en berichten over laureaten)
  • Wetenschappelijke artikelen en zijn voorzien van samenvattingen in het Nederlands en het Engels
  • Bij elk artikel staat een korte samenvatting met aanduiding van de relevantie voor praktijk en beleid.

Regelmatig verschijnt er een themanummer. Alle rubrieken zijn dan aan een bepaald onderwerp gewijd.