Redactioneel

Redactioneel

Hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx

In het programma van de vorige uitgave van ‘Focus op Onderzoek’ (december 2011) viel op dat, in vergelijking met voorafgaande edities van dit onderzoekcongres, een toenemend aantal bijdragen uit de hoek van hogescholen kwam. Deze trend zien we opnieuw in de editie van juni 2015. Ook bij de aan NTZ aangeboden manuscripten zien we de laatste jaren regelmatig bijdragen uit academische werkplaatsen en samenwerkingsverbanden tussen zorgvoorzieningen en hogescholen. Het praktijkonderzoek in dit nummer van NTZ over het ontwikkelen van een meetmethode voor monitoren van de mate van dagelijkse beweging van kinderen met een verstandelijke beperking, is daarvan een voorbeeld.
Ook neemt het aantal lectoraten op gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toe. Op 22 april 2015 maakten we kennis met het verschijnsel ‘bijzonder lectoraat’ in de gehandicaptensector, bij gelegenheid van de inauguratie van dr. Xavier Moonen te Heerlen bij Zuyd Hogeschool. Dit bijzondere lectoraat wordt gesponsord door de Koraal Groep. Door zijn aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam en zijn betrokkenheid bij de Koraal Groep kan de nieuwe lector een rol spelen bij het verbinden van kennisdomeinen maar vooral met het leggen van bruggen tussen de academie en (toekomstige) professionals in de praktijk. Dit is een uitermate belangrijke functie om onderzoek en kennis te doen renderen. Het nieuwe lectoraat stelt zich tot doel om samenwerking tussen professionals efficiënter te doen verlopen en het leven van mensen met een verstandelijke beperking in een inclusieve samenleving te bevorderen. Professionals moeten daartoe worden toegerust en daartoe worden onderwijsmodules ontwikkeld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inzet van technologie.

In dit NTZ juninummer worden vier onderzoeken en één praktijkonderzoek gepresenteerd.
Eggink, Ras en Woittiez behandelen in het eerste artikel de ontwikkelingen in de vraag naar zorg met verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking. In het tweede artikel doen Meijers-Nijdam, Van der Kooij en Janssen verslag van een onderzoek naar de invoering en effectiviteit van Triple-C als behandelmodel bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het derde artikel, van Oostveen, Maaskant en Van der Galiën, behandelt onderzoek naar de mortaliteit bij mensen met verstandelijke beperkingen in vergelijking met de algemene bevolking. In het vierde artikel bespreken Kleinveld, Van der Vegte, Van de Weerd, Zalmstra en Schuurman de implicaties en complicaties van diagnostiek met betrekking tot urineweginfecties bij ernstig verstandelijk gehandicapte mensen.

De vijfde bijdrage in dit nummer is een praktijkonderzoek van Brouns, Tap, Waning en Van der Woude naar de mate van dagelijkse beweging van kinderen met een verstandelijke beperking. Verder treft de lezer in dit nummer een uitgebreide rubriek Berichten en de gebruikelijke rubrieken Agenda, Boekbespreking en Publicaties. De uitkomsten van het lezersonderzoek van maart 2015 worden op dit moment binnen de redactie behandeld. In het NTZ septembernummer volgt daarvan een verslag.

Deel dit artikel