Het perspectief van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners op de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag

Probleemgedrag komt met regelmaat voor bij mensen met verstandelijke beperkingen. Een recent literatuuronderzoek heeft aangetoond dat de organisatiecontext – variërend van het algemene beleid, budgettering, de filosofie van de organisatie, leiderschap, machtsstructuur, en werkmethoden tot de overtuigingen en standpunten van begeleiders – van invloed is op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen (Olivier-Pijpers, Cramm, Buntinx & Nieboer, 2018). Echter, de auteurs concluderen dat deze invloed zeer complex is en niet gemakkelijk te ontrafelen.

Er is behoefte aan een theoretisch kader dat rekening houdt met de complexiteit van de organisatiecontext van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag. De ecologische theorie kan worden gebruikt om de onderliggende mechanismen van de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen te ontrafelen. Ecologisch onderzoek naar dit onderwerp vanuit het perspectief van de bewoners ontbreekt echter nog. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was het in kaart brengen van de meningen van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners van zorgorganisaties die gespecialiseerd zijn in dienstverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag en de rol van de organisatiecontext bij het voorkómen
en begeleiden in situaties van probleemgedrag, met behulp van de ecologische theorie als theoretisch kader.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit is een premium artikel, om dit hele artikel te lezen dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen abonnement bekijk onze abonnementen via onderstaande knop