Praktijkonderzoek

Het perspectief van professionals op barrières voor cultuursensitieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

A. van Herwaarden, N. Peters-Scheffer, E. Rommes

In de Nederlandse gezondheidszorg hebben steeds meer mensen een migratieachtergrond, waardoor de interculturele zorg toeneemt. De verschillen tussen de culturele achtergrond van de zorgprofessional en die van de cliënt kunnen de zorg compliceren. Het is essentieel om cultuursensitieve zorg te verlenen. Echter, voor zover wij weten is er weinig onderzoek gedaan naar barrières in de langdurige cultuursensitieve zorg aan mensen met een VB (i.e., langdurige ambulante of intramurale zorg en ondersteuning). De onderzoeksvraag die centraal stond in de huidige studie was daarom: welke factoren belemmeren het verlenen van cultuursensitieve zorg voor mensen met een VB en een migratieachtergrond?

Deel dit artikel