Berichten

Reviewers gezocht

NTz is op zoek naar mensen die benaderd kunnen worden om manuscripten te reviewen. Heb jij kennis van onderzoek en de gehandicaptenzorg, en wil je bijdragen aan goede kwaliteit van het beschrijven van onderzoek? Dan voegen we je graag toe aan onze reviewers-pool.

 

Hoe werkt het?

Alle in NTz gepubliceerde wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed. Artikelen en verslagen van praktijkonderzoek worden na beoordeling door het redactiesecretariaat, aangeboden aan twee reviewers: één reviewer uit de redactie en één reviewer uit de reviewer-pool. Beiden ontvangen het manuscript zonder gegevens van de auteur(s) en beoordelen het manuscript op basis van een vast format.

 

Bij het beoordelen let je op de relevantie (voor praktijk, beleid, onderzoek en theorievorming), redactionele kwaliteit (helderheid, opbouw, consistentie), inhoudelijk (titel, vraagstelling/doelstelling, presentatie methode, bespreking resultaten, conclusies, beschouwingen), samenvatting (Nederlands en indien van toepassing Engels) en geef je advies aan de reactie en de auteurs. De auteur wordt anoniem geïnformeerd over de review en, afhankelijk van het advies, gevraagd het manuscript aan te passen.

Interesse?

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marjolein Herps van het redactiesecretariaat: ntzredactiesecretariaat@gmail.com.

 

Deel dit artikel