Reflectie

IASSIDD-conferenties

J. Zomerplaag

Op de conferenties van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) is al geruime tijd een behoorlijk grote Nederlandse delegatie aanwezig. Wat is de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van kennis op het gebied van de gehandicaptenzorg in ons land? Deze vraag bespreek ik in deze reflectie met Hanneke Kooiman en Alyt Oppewal. Hanneke is bestuurder bij de zorgaanbieder ASVZ en voorzitter van de stuurgroep van de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Alyt is universitair docent aan het Erasmus Medisch Centrum, waar zij zich bezighoudt met fitheid en activiteit van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Hanneke is sinds 2000 een trouw bezoeker van de IASSIDD-conferenties. ‘Onderzoek is belangrijk om mensen met een beperking de optimale ondersteuning te kunnen blijven bieden. Ik vind daarom dat je als professional op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen op dat gebied. De IASSIDD-conferenties zijn bij uitstek de plek waar je die kennis kunt opdoen. Nederland is klein, waardoor je ook naar het buitenland moet kijken om bij te blijven.’

Bijzonder aan de IASSIDD-conferenties is volgens Hanneke dat deze zich niet alleen richten op wetenschappers, maar ook toegankelijk zijn voor mensen uit de praktijk en mensen met een beperking. Hanneke neemt dan ook altijd samen met een groep mensen uit haar organisatie deel. ‘Van de mensen die meegaan, verwachten we dat ze zelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld het geven van een presentatie, en dat ze wat ze aan kennis en ervaring tijdens het congres opdoen, delen met collega’s.’

‘Van wat ik tijdens de IASSIDD-conferenties zie en hoor, raak ik erg geïnspireerd. Je wordt je bewust van andere manieren waarop je naar de zorg kunt kijken. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor empowerment en inclusie. Dat heeft me echt gestimuleerd en geholpen daar ook in mijn eigen werk invulling aan te geven. De presentatie die mij het meest is bijgebleven is die van Jan Tøssenbro in 2000 over de ervaringen van decentralisatie in de Scandinavische landen. In Nederland waren we toen nog bezig om daarover na te denken, terwijl dat onderzoek liet zien hoe dat in die landen heeft uitgepakt.’

 

Ook Alyt haalt veel inspiratie uit de IASSIDD-conferenties. ‘Als wetenschapper is het belangrijk om je breed te blijven oriënteren en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Een IASSIDD-conferentie is een uitgelezen gelegenheid om te ontdekken wat er buiten je eigen onderzoeksdomein gebeurt. Omdat iedereen zich daar bezighoudt met mensen met een verstandelijke beperking, heb je snel aansluiting. In elke presentatie zit daardoor wel iets dat je verder aan het denken zet.’

Behalve de inhoud is volgens Alyt ook het sociale aspect van de conferenties belangrijk. ‘Je hebt sneller contact en maakt makkelijker afspraken dan bijvoorbeeld per mail. Hieruit is onder meer samenwerking ontstaan met Ierland, waar ze net als wij werken aan een cohortstudie naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n conferentie bevordert niet alleen de internationale samenwerking, maar ook die binnen Nederland en zelfs die binnen ons eigen team. Je treft elkaar daar in een andere setting en de contacten zijn minder zakelijk. Zo heb ik op de laatste conferentie met een collega uit Groningen gebrainstormd over hoe we verder invulling kunnen geven aan ons aandachtsgebied, waar een mooi nieuw projectidee uit is ontstaan.’

Overigens vindt Alyt dat we als Nederland op de IASSIDD-conferenties niet alleen veel te halen hebben, maar ook te brengen. ‘We onderscheiden ons onder meer doordat we veel kwantitatief onderzoek doen, waaronder gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. We voegen daarmee echt iets toe aan wat er in andere landen aan kennis wordt ontwikkeld.’

 

Zowel Hanneke als Alyt raden deelnemers aan zich open te stellen voor nieuwe ideeën en inzichten. Hanneke: ‘Behalve dat ik presentaties bezoek om mijn kennis te verdiepen, laat ik me bij de keuze naar welke presentatie ik ga, vooral leiden door nieuwsgierigheid. Alyt: ‘Ik houd gedurende de conferentie een lijstje bij met ideeën voor nieuw onderzoek die ik tijdens de conferentie opdoe.’

Deel dit artikel