Redactioneel

Redactioneel

J. Zomerplaag

Deze editie van NTz biedt een mooie staalkaart van wat wetenschap de praktijk te bieden heeft. In het eerste artikel beschrijft dr. Nienke Peters-Scheffer een onderzoek waarin ze een nieuw onderwijsconcept vergelijkt met de gangbare werkwijze in het voortgezet speciaal onderwijs. Ze geeft daarmee inzicht in wat dit concept in de praktijk kenmerkt en hoe dat ervaren wordt door leerkrachten, leerlingen, ouders en bedrijven waar leerlingen stage lopen. Enerzijds bekrachtigen de resultaten van dit onderzoek de intenties van degenen die het initiatief hebben genomen tot dit onderwijsconcept, en degenen die het in praktijk brengen. Daarnaast bieden ze een bron van inspiratie voor het ontwikkelen en versterken van andere initiatieven waarin gezocht wordt naar nieuwe vormen om de kansen voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking op de arbeidsmarkt te vergroten.

Willeke de Jong MSc, dr. Petra Poppes, dr. Suzanne Jansen en prof. dr. Annette van der Putten belichten de praktijk weer op een andere manier. Hun onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de problemen die zorgprofessionals ervaren in hun werk met mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Daarmee geven ze erkenning aan de zorgprofessionals die zich inspannen om deze mensen een goed leven te bieden. De resultaten van dit onderzoek kunnen bovendien helpen om gericht oplossingen te zoeken waarmee de zorg en begeleiding van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen kan worden verbeterd.

In hun opinie stellen dr. Tonnie Coppus en drs. Jannemeis van Berkel dat de maatschappij voorbijgaat aan de onmogelijke dilemma’s waarvoor mensen met een verstandelijke beperking en hun families in hun leven worden gesteld. Aan de hand van vier praktijken schetsen zij hoe daarin autonomie en beschermwaardigheid van het leven op gespannen voet met elkaar staan en de rol die de maatschappelijke context daarin speelt. Daarmee vestigen ze de aandacht op vraagstukken waar de samenleving, maar ook de zorgsector zelf, vaak met een boogje omheen loopt en daarmee de mensen die zich voor een dergelijke dilemma gesteld voelen, in de kou laten staan.

In een tweede opinie onderwerpt drs. Jac de Bruijn het methodisch werken aan een kritische reflectie. Hij beschrijft hoe dit niet zo vanzelfsprekend is als vaak gedacht wordt en vraagt zich af of methoden en interventies wel altijd zo behulpzaam zijn in het methodisch werken. Zijn bijdrage geeft daarmee stof tot nadenken over de betekenis van methodisch werken en wat er nodig is om dat in praktijk te brengen.

 

De inhoud van deze editie van NTz illustreert daarmee hoe dit tijdschrift wetenschap en praktijk verbindt. Om dat mogelijk te maken zijn onze lezers en auteurs het belangrijkste. Daarnaast speelt echter ook de redactie een belangrijke rol. Zij beoordelen de manuscripten die worden ingediend, geven de auteurs aanwijzingen en suggesties hoe zij hun bijdrage kunnen verbeteren en denken mee over de verdere ontwikkeling van NTz. De redactie bestaat uit enthousiaste en gerenommeerde wetenschappers uit Nederland en België. Eind vorig jaar heeft de redactie afscheid genomen van dr. Sandra Mergler, die sinds 2011 aan NTz heeft meegewerkt. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan NTz. Daarnaast zijn dit jaar twee nieuwe leden in de redactie benoemd, namelijk dr. ir. Kris Bevelander en dr. Dederieke Maes-Festen. We zijn verheugd dat zij de redactie komen versterken. Meer informatie over de samenstelling van de redactie vindt u op ntzonline.nl/redactie.

Op de oproep vorig jaar naar reviewers hebben vijf mensen gereageerd. We maken inmiddels dankbaar gebruik van hun expertise door hen naast een redactielid manuscripten te laten beoordelen.

 

NTz heeft ook een redactieraad die ons van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes en prof. dr. Herman Meininger hebben begin dit jaar aangegeven hun deelname aan de redactieraad te willen beëindigen. Ook hen zijn we erkentelijk voor hun bijdragen en steun. De samenstelling van de redactieraad vindt u in het colofon.

Deel dit artikel