Berichten

Nieuwe website inclusie

Op 30 augustus jl. is de website inclusievooriedereen.nl gelanceerd, waar alle beschikbare kennis over inclusie is gebundeld en geordend. De website bevat informatie over wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd. Alle informatie is ook inclusief de gebruikte bronnen bijeengebracht in een publicatie die op de site kan worden gedownload. De website is een initiatief van Martin Schuurman en Anke Visserman.

www.inclusievooriedereen.nl 

Deel dit artikel