Artikelen

Pijn en neurocognitieve stoornissen

Stand van zaken en de weg nog te gaan

Wilco P. Achterberg et al.

 

Wilco P. Achterberg

Margot W. M. de Waal

Juanita Cheuk a Lam

Petra Crutzen-Braaksma

Annelore H. van Dalen-Kok

Paulien van Dam

Nanda C. de Knegt

Janine van Kooten

Frank Lobbezoo

Hanneke J. A. Smaling

Gregory P. Sprenger

Jenny T. van der Steen

Carolien (N.J.) de Vries

Sandra M.G. Zwakhalen

Martin Smalbrugge

Joukje M. Oostermano

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TvGG). Vanwege de relevantie ervan voor de gehandicaptenzorg stelt ook NTz het met toestemming van de auteurs en de redactie van TvGG beschikbaar op deze site.

 

Het oorspronkelijk artikel is te vinden op https://tvgg.nl/artikelen/pijn-en-neurocognitieve-stoornissen-stand-van-zaken-en-de-weg-nog-te-gaan/ en kan ook vanaf deze pagina worden gedownload.

 

Op dit artikel is de Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0).van toepassing. Zie voor meer informatie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

 

 

Cognitieve stoornissen kunnen de beleving van pijn veranderen en de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. In deze review wordt vanuit een interdisciplinair perspectief de epidemiologie van pijn bij cognitieve stoornissen en de stand van zaken besproken, en samengevat waar de kennishiaten nog liggen. Dit wordt gedaan vanuit vier domeinen, namelijk

1) biologie en neuropathologie,

2) beoordeling en assessment,

3) behandeling en management, en

4) contextuele factoren zoals organisatie en opleiding.

 

De kennishiaten bij deze 4 domeinen zijn:

 

1) (Biologie): Hoe verandert de pijnervaring en de uiting van pijn bij de verschillende vormen van cognitieve stoornissen? Wat zijn de oorzaak en de gevolgen van pijn in deze groepen?

 

2) (Assessment): Hoe herkennen, beoordelen en meten we pijn goed, als zelfrapportage niet betrouwbaar is?

 

3) (Behandeling): Welke behandelingen voor pijn zijn effectief? Hoe kun je die goed interdisciplinair uitvoeren? Hoe zorgen we voor goede implementatie van pijn meten en pijnbehandeling? Vooral ook van niet-farmacologisch behandelen, hoe kunnen we observaties tussen verschillende disciplines, of tussen familie en zorgverleners, beter communiceren zodat herkenning van pijn, en monitoring/evaluatie van behandeling wordt verbeterd?

 

4) (Contextueel): Wat kunnen we in het onderwijs doen om meer begrip, kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen?

Deel dit artikel