Welkom

NTZ is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Beleid en zorg bij problematisch alcohol- en drugsgebruik in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Resultaten van het verbeterproject LVB en verslaving

Niet wat je ziet maar hoe je kijkt

Reizen met mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
Redactioneel

Redactioneel

Het najaar 2014 werd gemarkeerd door twee bijzondere colleges: de afscheidsrede door Carla Vlaskamp en de oratie van Geert van Hove.

NTZ Publicaties juni 2014

Met o.a.: 'Wil je wel in mijn wereld komen?' (Cora van der Kooij); 'SOS - Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.'' (Aafke Scharloo, S. Ebbers en M. Spijker)

NTZ Agenda juni 2014

NTZ Berichten juni 2014

Met o.a.: Uitreiking Ds. Visscherprijs 2014; Themamiddag 'Mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek'

NTZ Boekbespreking juni 2014

Met o.a.: 'Verstandelijke beperking: definitie en context' (Jac de Bruijn, Wil Buntinx en Brian Twint (red.)); 'Psychodiagnostiek. Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid' (Dirk Kraijer en Jan Plas;

Farmacologische inperking

In de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het gebruik van psychofarmaca (ook wel gedragsbeïnvloedende medicatie genoemd) meestal niet gezien als een vrijheidsbeperkende maatregel.

Lessen uit de psychiatrie: een casus

Welke vernieuwende inzichten biedt de psychiatrie aan de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking als het gaat om (het terugdringen van) vrijheidsbeperking?

De perceptie van vrijheidsbeperkende maatregelen door begeleiders in de residentiele zorg (...)

Onderzoek toont aan dat het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen gedragsproblemen bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking kan uitlokken of in stand houden en dat dergelijke maatregelen bovendien nog te vaak ingezet worden.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg: de perceptie van jongeren met een lichte verstandelijke

In deze studie is onderzocht hoe jongeren met een LVB die in een zorginstelling verblijven bepaalde VBM ervaren en welke alternatieven volgens hen geschikt zijn.

Twee rapporten over vrijheidsbeperking bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking

'Oog voor vrijheid' en 'Web van regels'
Redactioneel

Redactioneel

Themanummer Vrijheidsbeperkende Maatregelen

NTZ Publicaties september 2014

Met o.a.:'Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5'; 'Methode Argos. Handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking'; 'Klik, Verstandelijke beperking & Levenseinde'

NTZ Agenda september 2014

NTZ Berichten september 2014

Met o.a.: Ingezonden reactie over Community care, Integratie van verstandelijk gehandicapten: ideaal of ideologie, Verslag IASSID-congres Wenen

NTZ Boekbespreking september 2014

'Wil je wel in mijn wereld komen?' (Cora van der Kooij); 'Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities' (Peter Sturmey and Robert Didden (eds.)); Active Support. Een handreiking voor de ondersteuning van mensen met een beperking.' (Martin de Vor)

Hulpvragen, doelen en ervaringen met vraaggericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke be

Een praktijkonderzoek naar de manier waarop vraaggericht werken in een residentiële setting voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking plaatsvindt.

De capability benadering: reële mogelijkheden tot participatie

Op welke manier kan de politiek-filosofische stroming ‘capability benadering’ dienstbaar zijn aan het ondersteunen van maatschappelijke participatie van mensen met verstandelijke beperkingen.

NTZ Agenda december 2014

NTZ Berichten december 2014

Met o.a.: DS Visscherprijs 2016; Afscheid Carla Vlasklamp; Erkenningstraject interventies langdurige zorg; VGN Gehandicaptenzorgprijs 2014 voor Jet Isarin

NTZ Boekbespreking december 2014

Handboek verstandelijke beperking, 24 succesvolle methoden (Brian Twint en Jac de Bruijn (red.)) Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap (Hanneke van Bommel, Marian Maaskant, Rianne Meeusen en Werner van de Wouw)

Integratie van mensen met verstandelijke beperkingen is noodzakelijk en onafwendbaar

Aanvulling op het drieluik rond het onderwerp 'integratie van mensen met verstandelijke beperkingen' uit NTZ september 2014

Forensische (F)ACT voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Een beschrijving van de aard en ernst van de problematiek van de cliëntenpopulatie

Voorgeschiedenis en victimisatie bij vrouwen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Een vergelijking met vrouwen zonder een LVB en mannen met een LVB

NTZ Publicaties december 2014

Het belang van TijdvoorElkaar; Beperkt in de keten: mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen; Ongewoon moeilijk: Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg; Verder met kwartiermaken: naar de verwelkomin

Middelengebruik en delictgedrag bij forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking

In dit artikel gaan we nader in op problematisch en/of schadelijk middelengebruik omdat dit een belangrijke dynamische risicofactor is voor delictgedrag.
Redactioneel

Redactioneel

Inleiding tot het themanummer: Forensische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Eigen regie in (dag)rapportages over mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Een discoursanalyse
Redactioneel

Redactioneel

Integratie.

Twee rapporten over vrijheidsbeperking bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking:

Aan de orde komen de rapporten: Oog voor vrijheid & Web van regels

NTZ maart 2014 Berichten

Redactioneel

Redactioneel maart 2014

NTZ maart 2014 Boekbesprekingen

NTZ maart 2014 Agenda

NTZ maart 2014 Publicaties