Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

NTZ Agenda september 2015

NTZ Berichten september 2015

Met o.a. verslag van het internationaal symposium ‘From client to participant: Research in individuals with an intellectual disability' en het congres Focus op kennis en onderzoek

NTZ Opinie september 2015

Mensen met verstandelijke beperkingen in de Wmo: verheldering van concepten en handelingsmogelijkheden

NTZ Boekbespreking september 2015

Sporen van de reiziger - Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht

Ervaringen van ouders in de communicatie met professionals die hun kind met ZEMVB ondersteunen

Een multiple-casestudie naar de samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals en ouders van cliënten in een residentiële setting.

De relatie tussen aandachtrichtend gedrag van begeleiders en responsen en initiatieven bij (Z)EMVB

Een studie naar de relatie tussen aandachtrichtend gedrag van begeleiders en responsen en initiatieven van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Bevorderen van sociaal scaffolding gedrag van begeleiders en peergericht gedrag bij met (Z)EVMB

Deze interventiestudie analyseert de effecten van een training voor begeleiders in ‘sociaal scaffolding gedrag’ ter bevordering van peergericht gedrag bij mensen met ZEVMB.

De relatie tussen de auditieve omgeving en stemming en gedrag van personen met (Z)EVMB

In dit artikel wordt nader gekeken naar de relatie tussen de auditieve omgeving enerzijds en stemming en gedrag van mensen met ZEVMB anderzijds.

Duizendpoten

Een literatuuronderzoek naar beschikbare kennis voor zorgprofessionals ten behoeve van de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

NTZ Publicaties juni 2015

APS: Set inspiratiekaarten voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Vilans: maart 2015, www.vilans.nl

Met de nieuwe set Inspiratiekaarten Welbevinden kunnen zorgmedewerkers op een laagdrempelige en creatieve manier met cliënten en familie in gesprek gaan over levensthema’s. Op de Inspiratiekaarten staan alledaagse én in...

NTZ Agenda juni 2015

Met o.a. Congres executieve functies bij kinderen; 10e Europese congres van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability; Uitreiking 11e Ds. Visscherprijs

NTZ Berichten juni 2015

Met o.a. Promotie Suzanne Jansen; Lectorale rede Dr. Xavier Moonen; de feestelijke uitreiking Anton Došen Scriptieprijs en Jan van der Kruis Innovatieprijs

NTZ Boekbespreking juni 2015

The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability Wehmeyer, M. (Ed.) Oxford: Oxford University Press, 2013, 544 pagina’s, US$ 61,75 (paperback)/US$ 68,76 (E-book)

Meetmethode om de mate van dagelijkse beweging van kinderen met een VB te bepalen

Recent onderzoek toont aan dat volwassenen met een verstandelijke beperking in Nederland onvoldoende bewegen, echter wetenschappelijke kennis over de mate waarin Nederlandse kinderen met een verstandelijke beperking dagelijks bewegen ontbreekt nog.

Waarde van urinescreening voor urineweginfecties bij verstandelijk beperkte mensen

In dit onderzoek wordt een studie gepresenteerd naar de karakteristieken van urinemonsters van mensen met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Mortaliteit bij mensen met verstandelijke beperkingen vergeleken met de algemene bevolking

Verschillende studies hebben laten zien dat de levensverwachting van mensen met verstandelijke beperkingen lager is dan die van mensen in de algemene bevolking.

Het effect van Triple-C bij cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Verslag van een onderzoek naar de wijze van invoering en de effecten van Triple-C

Is de vraag naar zorg met verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking veranderd?

Een verslag van de ontwikkeling van kenmerken van ‘instappers’, ‘overstappers’ en ‘blijvers’ in voorzieningen voor mensen met een indicatie VG-zorg met verblijf over de jaren 2008-2011
Redactioneel

Redactioneel

In het programma van de vorige uitgave van ‘Focus op Onderzoek’ (december 2011) viel op dat, in vergelijking met voorafgaande edities van dit onderzoekcongres, een toenemend aantal bijdragen uit de hoek van hogescholen kwam. Deze trend zien we opnieuw in de editie van juni 2015. Ook bij de aan NTZ aangeboden manuscr...

NTZ Publicaties maart 2015

Annet ten Brug, A good read; Michael B. First, DSM-5: Differentiële diagnostiek; Brian Twint en Annemiek Veenstra, Begeleiden met inzicht; Andre Vyt, Gedrag in evolutie en ontwikkeling; I. Woittiez, L. Putman, E. Eggink en M. Ras, Zorg beter begrepen.

NTZ Agenda maart 2015

Met o.a. Landelijke Masterclass ‘Begeleiderscompetenties bij LVB’; EMB congres:‘TOPzorg voor lichamelijk en psychisch welbevinden’; Landelijk Congres Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

NTZ Berichten maart 2015

Met o.a. Geert van Hove hoogleraar Disability Studies; Nationaal Programma Gehandicapten; Subsidieaanvraag bij Ds. Visscherfonds; Aankondiging Symposium Co-creatie in werking & De Han Nakken prijs 2014

NTZ Boekbespreking maart 2015

Bespreking van 'Revalidatie voor volwassenen' van Geertzen, Rietma en Vanderstraeten (red.) en 'Beperkt in de keten' van Kaal, Overvest en Boertjes (red.)

Sporten in clubverband door mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking in Nederland

Diabetes zelf in de hand

Ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers

Ontwikkeling van een ondersteunings­programma voor mensen met een LVB en gehechtheidsproblematiek

Beleid en zorg bij problematisch alcohol- en drugsgebruik in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Resultaten van het verbeterproject LVB en verslaving

Niet wat je ziet maar hoe je kijkt

Reizen met mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
Redactioneel

Redactioneel

Het najaar 2014 werd gemarkeerd door twee bijzondere colleges: de afscheidsrede door Carla Vlaskamp en de oratie van Geert van Hove.

NTZ Publicaties juni 2014

Met o.a.: 'Wil je wel in mijn wereld komen?' (Cora van der Kooij); 'SOS - Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.'' (Aafke Scharloo, S. Ebbers en M. Spijker)

NTZ Agenda juni 2014

NTZ Berichten juni 2014

Met o.a.: Uitreiking Ds. Visscherprijs 2014; Themamiddag 'Mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek'

NTZ Boekbespreking juni 2014

Met o.a.: 'Verstandelijke beperking: definitie en context' (Jac de Bruijn, Wil Buntinx en Brian Twint (red.)); 'Psychodiagnostiek. Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid' (Dirk Kraijer en Jan Plas;

Farmacologische inperking

In de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het gebruik van psychofarmaca (ook wel gedragsbeïnvloedende medicatie genoemd) meestal niet gezien als een vrijheidsbeperkende maatregel.

Lessen uit de psychiatrie: een casus

Welke vernieuwende inzichten biedt de psychiatrie aan de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking als het gaat om (het terugdringen van) vrijheidsbeperking?

De perceptie van vrijheidsbeperkende maatregelen door begeleiders in de residentiele zorg (...)

Onderzoek toont aan dat het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen gedragsproblemen bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking kan uitlokken of in stand houden en dat dergelijke maatregelen bovendien nog te vaak ingezet worden.