Welkom

NTZ is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Boekbesprekingen 2012, nummer 2

'Werken aan Kwaliteit van Bestaan. Bouwstenen voor inclusief ondersteunen' (P. Verdoorn & A. van Vulpen) - 'Authenticity and Community.'(Hans S, Reinders (red.)) - 'Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag' (A. Jansen en J. Kingma-Thijssen

Berichten 2012, nummer 2

In Memoriam Jim Mansell - uitreiking Ds. Visscherprijs 2012 - Anton Došen Scriptieprijs 2012

Publicaties 2012, nummer 2

Ruim 50 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg - Verbeterwijzer vrijheidsbeperkende maatregelen - Kennismodule 'Stemmingsstoornissen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB)' - Zorgaanbod van de AVG - Triple-c. Gewoon anders

Berichten 2012, nummer 1

Inhoud 'Berichten 2012, nummer 1' - Van de redactie - In Memoriam: Prof. Dr. Alan Clarke - Nabeschouwing Congres Focus op Onderzoek 'Oogsten en Verbinden' (dec. '12) - Terugblik op inspirerende bijeenkomst op 20 januari 2012, georganiseerd door VGN.

Boekbesprekingen 2012, nummer 1

'Sociale Inclusie. Succes- en faalfactoren' (Hans Kröber en Hans van Dongen) en 'Klinische Kinderneuropsychologie' (Hanna Swaab, Anke Bouma, Jos Hendriksen & Claudia König (red.)

Begeleiding bij kinderwens en zwangerschap

Verslag van een verkennend onderzoek naar de manier waarop begeleiding tijdens kinderwens en zwangerschap van mensen met verstandelijke beperkingen wordt vormgegeven.

Burgerschapsparadigma: een perspectief

In dialoog over het ondersteuningsplan

Een exploratief onderzoek naar de betrokkenheid van mensen met verstandelijke beperkingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun ondersteuningsplan.

Erkenning van verschil: een repliek

over burgerschapsparadigma (2)

Boekbesprekingen 2011, nummer 4

Het effect van instructie en video feedback op trainervaardigheden van begeleiders tijdens training

Kinderen met een ernstige verstandelijke beperking hebben significante beperkingen in adaptieve vaardigheden als communicatieve-, zelfredzaamheid- en spelvaardigheden (S­chalock et al., 2010). Zij ontwikkelen deze vaardigheden veelal niet spontaan...

Meedoen en erbij horen in je eigen wijk: wat is er nodig?

Een verkenning naar bevorderende en belemmerende factoren

Voorspellers van lange termijn effectbehoud van toilettraining met de procedure van respons restrict

Wanneer zindelijkheid voor urine en/of ontlasting overdag niet op een natuurlijke wijze verworven wordt, is er bij personen met een verstandelijke beperking (VB) de mogelijkheid een empirisch gevalideerde toilettraining procedure toe te passen.

De menselijke maat van de zorg

Menslievende zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking
Een exploratief onderzoek

Burgerschapsparadigma is springlevend

over burgerschapsparadigma (1)

Richtlijngebruik door begeleiders: 
een kant-en-klaar recept?

Richtlijnen en protocollen kunnen gezien worden als belangrijke kwaliteitsinstrumenten binnen zorginstellingen (ZonMw, 2007, Casparie, Theuvenet, Klazinga & Timmermans, 2004).

Zien, bewogen worden, in beweging komen

Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie tussen de cliënt en de hulpverlener.

Afscheid van het burgerschapsparadigma?

In vrijwel alle onderzoeks-, beleids- en organisatieliteratuur met betrekking tot mensen met een verstandelijke handicap wordt het begrip burgerschap op de een of andere wijze gebruikt (Kröber, 2008, pp. 39-40; van Houten & Bellemakers, 2002).

Menselijke waardigheid

Fundament voor menswaardige hulpverlening

Partnerschap in de ondersteuning van mensen met verstandelijke beperkingen

Na het defect-model en het ontwikkelingsmodel is tegenwoordig het burgerschapsmodel(Van Gennep, 2001) leidend.

Boekbesprekingen 2011, nummer 2

Perspectieven in dialoog

Responsieve evaluatie van beleid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving

Een index voor de mate waarin de Triple- C-methodiek is geïmplementeerd

Interne consistentie en exploratieve factoranalyse

Broekplassen van een 12-jarige jongen met een lichamelijke en verstandelijke beperking

Het effect van gedragstherapeutische training

Ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg: beschouwingen en perspectief

In een artikel in het NTZ (juni 2010) beschreven de auteurs de ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan in Nederland. In deze bijdrage vervolgen de auteurs de discussie met enkele beschouwingen.

Boekbesprekingen 2011, nummer 1

Hoe ga ik om met stress: het effect van een scholing voor begeleiders

Begeleiders in de gehandicaptenzorg blijken een relatief hoge mate van stress te ervaren.

Instrumenten voor de bepaling van cliënttevredenheid naast elkaar geplaatst

Het periodiek vaststellen van de tevredenheid van cliënten in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking behoort tot de reguliere taken van de zorgaanbieder.

De leerstoel geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan het UMC St Radboud

In 2009 is aan het UMC St Radboud te Nijmegen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde gevormd door het samengaan van de afdelingen huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde.

Het meten van centrale tonusregulatiestoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking...

Het meten van centrale tonusregulatiestoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking: waarnemerovereenstemming van de Modified Ashworth Scale (MAS) en Modified Tardieu Scale (MTS)

IQ of ondersteuningsbehoefte bij bezuinigingen AWBZ?

Als er bezuinigd moet worden op de AWBZ uitgaven, laten we dan niet kijken naar het IQ maar naar de behoefte aan ondersteuning.

De bedrijfskundige tovenaarsleerling

In NTZ 4-2010 publiceren Van der Plas, Buntinx en Groothuis een artikel over efficiency van zorgprocessen in woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking.
Redactioneel

Redactioneel

Door hoofdredacteur Dr. W.H.E. Buntinx.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Zelfstandig zijn als dat kan

Jongeren met lichte verstandelijke beperkingen vormen een belangrijke groep in de professionele hulpverlening, zowel naar aantal als wat betreft de kritische levensfase waarin zij zich bevinden. Het artikel behandelt een methode om het zelfbeeld en de eigen toekomstvisie van deze jongeren (letterlijk) ‘in beeld’ te ...

Weten

Glasvorm bepaalt hoeveel limonade mensen met een verstandelijke beperking drinken

Dit artikel beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van hele gewone dagelijkse omgevingsfactoren (de vorm van een drinkglas) op gedrag van mensen met verstandelijke beperkingen. Bij ondersteuning speelt het beïnvloeden van de omgeving een grote rol. Dit artikel kijkt naar het hanteren van omgevingsfactor...