Welkom

Welkom op het online gedeelte van het Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Hier vind je de meeste artikelen van alle nummers. Zo kun je ze waar je ook bent en wanneer je maar wilt opnieuw lezen.

NTZ is een multidisciplinair en veldgericht wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van ‘verstandelijke beperkingen’ en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen in ruime zin. Het tijdschrift richt zich op professionals uit het werkveld.

 

Geïnteresseerd in publiceren in NTZ? Neem contact op met de redactie en bekijk onze auteursrichtlijnen.

Adverteren in NTZ? Bekijk dan de mediakaart voor de mogelijkheden.

Redactioneel

NTZ redactioneel maart 2016

In dit eerste nummer van 2016, met een vernieuwde omslag en enige aanpassingen in het binnenwerk, biedt NTZ vier artikelen met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen.

L. Bossink, N. Frans en A. van der Putten doen verslag van een onderzoek naar de motorische activering van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en m...

Nominaties Ds. Visscherprijs 2016

De nominaties voor de Ds. Visscherprijs zijn bekend!

NTZ Publicaties december 2015

NTZ Agenda december 2015

NTZ Berichten december 2015

Over een proefschrift over pijn bij mensen met Down syndroom, witboek stelt normen voor palliatieve zorg op Europees niveau, dementietafels, nieuwe themapagina's op website kennisplein en kandidaten Ds. Visscherprijs 2016.

NTZ Boekbespreking december 2015

Bespreking van 'Kinderrevalidatie', de vijfde geheel herziene druk van Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis, Robert F. Pangalila, Jules G. Becher en Jan de Moor (red.) en 'Inzicht. Transformatie van de dienstverlening', van Gitty Scholten & Martin Schuurma

Het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen

Beeldvorming en methodische aanpak van probleemgedrag als voorwaarden bij het afbouwen van ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen. Casusbespreking van een man met een matige tot lichte verstandelijke beperking en complex probleemgedrag.

Knelpunten bij informeren jeugdigen en (jong)volwassenen met lichte verstandelijke beperking

Knelpunten bij het informeren van jeugdigen en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking: een juridisch perspectief.

De CAMDEX-DS

Een onderzoek naar een nieuw diagnostisch instrument voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Sterker en beter; Op weg naar toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperking

Ingekorte versie van de afscheidsrede als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc op donderdag 18 juni 2015.
Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2015

Redactioneel

NTZ Redactioneel september 2015

NTZ Publicaties september 2015

Els Bransen, Waar bemoei ik me mee? Handleiding voor begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking, die alcohol of drugs gebruiken

Utrecht: Trimbos Instituut, juni 2015, 55 pagina's, www.trimbos.nl

 

Erwin van Meekeren en Jan Baars (red.), De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie...

NTZ Agenda september 2015

NTZ Berichten september 2015

Met o.a. verslag van het internationaal symposium ‘From client to participant: Research in individuals with an intellectual disability' en het congres Focus op kennis en onderzoek

NTZ Opinie september 2015

Mensen met verstandelijke beperkingen in de Wmo: verheldering van concepten en handelingsmogelijkheden

NTZ Boekbespreking september 2015

Sporen van de reiziger - Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht

Ervaringen van ouders in de communicatie met professionals die hun kind met ZEMVB ondersteunen

Een multiple-casestudie naar de samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals en ouders van cliënten in een residentiële setting.

De relatie tussen aandachtrichtend gedrag van begeleiders en responsen en initiatieven bij (Z)EMVB

Een studie naar de relatie tussen aandachtrichtend gedrag van begeleiders en responsen en initiatieven van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Bevorderen van sociaal scaffolding gedrag van begeleiders en peergericht gedrag bij met (Z)EVMB

Deze interventiestudie analyseert de effecten van een training voor begeleiders in ‘sociaal scaffolding gedrag’ ter bevordering van peergericht gedrag bij mensen met ZEVMB.

De relatie tussen de auditieve omgeving en stemming en gedrag van personen met (Z)EVMB

In dit artikel wordt nader gekeken naar de relatie tussen de auditieve omgeving enerzijds en stemming en gedrag van mensen met ZEVMB anderzijds.

Duizendpoten

Een literatuuronderzoek naar beschikbare kennis voor zorgprofessionals ten behoeve van de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

NTZ Publicaties juni 2015

APS: Set inspiratiekaarten voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Vilans: maart 2015, www.vilans.nl

Met de nieuwe set Inspiratiekaarten Welbevinden kunnen zorgmedewerkers op een laagdrempelige en creatieve manier met cliënten en familie in gesprek gaan over levensthema’s. Op de Inspiratiekaarten staan alledaagse én in...

NTZ Agenda juni 2015

Met o.a. Congres executieve functies bij kinderen; 10e Europese congres van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability; Uitreiking 11e Ds. Visscherprijs

NTZ Berichten juni 2015

Met o.a. Promotie Suzanne Jansen; Lectorale rede Dr. Xavier Moonen; de feestelijke uitreiking Anton Došen Scriptieprijs en Jan van der Kruis Innovatieprijs

NTZ Boekbespreking juni 2015

The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability Wehmeyer, M. (Ed.) Oxford: Oxford University Press, 2013, 544 pagina’s, US$ 61,75 (paperback)/US$ 68,76 (E-book)

Meetmethode om de mate van dagelijkse beweging van kinderen met een VB te bepalen

Recent onderzoek toont aan dat volwassenen met een verstandelijke beperking in Nederland onvoldoende bewegen, echter wetenschappelijke kennis over de mate waarin Nederlandse kinderen met een verstandelijke beperking dagelijks bewegen ontbreekt nog.

Waarde van urinescreening voor urineweginfecties bij verstandelijk beperkte mensen

In dit onderzoek wordt een studie gepresenteerd naar de karakteristieken van urinemonsters van mensen met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Mortaliteit bij mensen met verstandelijke beperkingen vergeleken met de algemene bevolking

Verschillende studies hebben laten zien dat de levensverwachting van mensen met verstandelijke beperkingen lager is dan die van mensen in de algemene bevolking.

Het effect van Triple-C bij cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Verslag van een onderzoek naar de wijze van invoering en de effecten van Triple-C

Is de vraag naar zorg met verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking veranderd?

Een verslag van de ontwikkeling van kenmerken van ‘instappers’, ‘overstappers’ en ‘blijvers’ in voorzieningen voor mensen met een indicatie VG-zorg met verblijf over de jaren 2008-2011
Redactioneel

Redactioneel

In het programma van de vorige uitgave van ‘Focus op Onderzoek’ (december 2011) viel op dat, in vergelijking met voorafgaande edities van dit onderzoekcongres, een toenemend aantal bijdragen uit de hoek van hogescholen kwam. Deze trend zien we opnieuw in de editie van juni 2015. Ook bij de aan NTZ aangeboden manuscr...

NTZ Publicaties maart 2015

Annet ten Brug, A good read; Michael B. First, DSM-5: Differentiële diagnostiek; Brian Twint en Annemiek Veenstra, Begeleiden met inzicht; Andre Vyt, Gedrag in evolutie en ontwikkeling; I. Woittiez, L. Putman, E. Eggink en M. Ras, Zorg beter begrepen.

NTZ Agenda maart 2015

Met o.a. Landelijke Masterclass ‘Begeleiderscompetenties bij LVB’; EMB congres:‘TOPzorg voor lichamelijk en psychisch welbevinden’; Landelijk Congres Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

NTZ Berichten maart 2015

Met o.a. Geert van Hove hoogleraar Disability Studies; Nationaal Programma Gehandicapten; Subsidieaanvraag bij Ds. Visscherfonds; Aankondiging Symposium Co-creatie in werking & De Han Nakken prijs 2014

NTZ Boekbespreking maart 2015

Bespreking van 'Revalidatie voor volwassenen' van Geertzen, Rietma en Vanderstraeten (red.) en 'Beperkt in de keten' van Kaal, Overvest en Boertjes (red.)