NTZ Agenda december 2014

NTZ Berichten december 2014

Met o.a.: DS Visscherprijs 2016; Afscheid Carla Vlasklamp; Erkenningstraject interventies langdurige zorg; VGN Gehandicaptenzorgprijs 2014 voor Jet Isarin

NTZ Boekbespreking december 2014

Handboek verstandelijke beperking, 24 succesvolle methoden (Brian Twint en Jac de Bruijn (red.)) Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap (Hanneke van Bommel, Marian Maaskant, Rianne Meeusen en Werner van de Wouw)

Integratie van mensen met verstandelijke beperkingen is noodzakelijk en onafwendbaar

Aanvulling op het drieluik rond het onderwerp 'integratie van mensen met verstandelijke beperkingen' uit NTZ september 2014

Forensische (F)ACT voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Een beschrijving van de aard en ernst van de problematiek van de cliëntenpopulatie

Voorgeschiedenis en victimisatie bij vrouwen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Een vergelijking met vrouwen zonder een LVB en mannen met een LVB

NTZ Publicaties december 2014

Het belang van TijdvoorElkaar; Beperkt in de keten: mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen; Ongewoon moeilijk: Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg; Verder met kwartiermaken: naar de verwelkomin

Middelengebruik en delictgedrag bij forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking

In dit artikel gaan we nader in op problematisch en/of schadelijk middelengebruik omdat dit een belangrijke dynamische risicofactor is voor delictgedrag.
Redactioneel

Redactioneel

Inleiding tot het themanummer: Forensische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Eigen regie in (dag)rapportages over mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Een discoursanalyse
Redactioneel

Redactioneel

Integratie.

Twee rapporten over vrijheidsbeperking bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking:

Aan de orde komen de rapporten: Oog voor vrijheid & Web van regels

NTZ maart 2014 Berichten

Redactioneel

Redactioneel maart 2014

NTZ maart 2014 Boekbesprekingen

NTZ maart 2014 Agenda

NTZ maart 2014 Publicaties

Ruimte maken voor meedoen en meetellen: eerst meedoen of eerst meetellen?

extra editie maart 2014

Meten van ondersteuningsbehoeften bij volwassen personen met een beperking

Borstel- en gewrichtsdruk bij twee jongens met autisme: effecten op prikkelverwerking en gedrag

Stimuleren van bewegen bij mensen met verstandelijke beperkingen. Een voorstudie

Cliëntenraden maken het verschil

Het beoordelen van wilsbekwaamheid bij minderjarigen in de leeftijd van 12-18 jaar met een lvb

Het beoordelen van wilsbekwaamheid bij minderjarigen in de leeftijd van 12-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking in een OBC: een verkenning

Grenservaringen van lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding

Redactioneel

Redactioneel NTZ december 2013

Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking

Grenservaringen van lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding

Het beoordelen van wilsbekwaamheid bij minderjarigen in de leeftijd van 12-18 jaar met een lvb

Verwanten en professionals over partnerschap in de langdurige zorg

Biedt de wet Zorg en dwang een oplossing voor tragische incidenten?

NTZ Publicaties december 2013

NTZ berichten december 2013

Boekbespreking december 2013

Eilandbestaan, H. Reinders, K. Würtz en I. Venekamp

Biedt de wet Zorg en dwang een oplossing voor tragische incidenten?

Verwanten en professionals over partnerschap in de langdurige zorg