Welkom

Welkom op het online gedeelte van het Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Hier vind je de meeste artikelen van alle nummers. Zo kun je ze waar je ook bent en wanneer je maar wilt opnieuw lezen.

NTZ is een multidisciplinair en veldgericht wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van ‘verstandelijke beperkingen’ en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen in ruime zin. Het tijdschrift richt zich op professionals uit het werkveld.

 

Geïnteresseerd in publiceren in NTZ? Neem contact op met de redactie en bekijk onze auteursrichtlijnen.

Adverteren in NTZ? Bekijk dan de mediakaart voor de mogelijkheden.

NTZ Publicaties december 2016

Yvette de Beer, Kompas Licht Verstandelijke Beperking
Definitie, aspecten en ondersteuning
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016,
ISBN 9789088506420, 176 pagina’s, € 24,90, www.swpbook.com/1873

De publicatie geeft inzicht in wat het betekent om een lichte verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervar...

Waar bemoei ik me mee?

Eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking die alcohol of drugs gebruiken

Het ontwikkelingsdynamische model van Došen: beschouwingen en perspectieven

Onvrijwillige zorg: van Wet Bopz naar Wet zorg en dwang

Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een LVB in verschillende woongroepen

Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een lichte verstandelijke beperking in een seksespecifieke woongroep versus een gemengde woongroep: Een vijfjarig praktijkonderzoek

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot tevredenheid met zorg en het welzijn

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot het welzijn en de werktevredenheid

Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2016

Persoonsgerichte zorg.

NTZ Agenda september 2016

NTZ Berichten september 2016

NTZ Boeken september 2016

NTZ Publicaties september 2016

APA, Alles over psychische stoornissen
Amsterdam: Boom, 2016, ISBN 9789089538499, 360 pagina’s, € 39,95

Deze gebruiksvriendelijke gids bevat een schat aan informatie over psychische aandoeningen, opgeschreven in begrijpelijke taal. Het boek geeft patiënten en naastbetrokkenen de kennis om proactief te handelen in het...

Met de zorgvrager aan het roer

Een verkenning voor zeggenschap van de zorgvrager in de organisatie

Gehandicaptenzorg in 2020: doorstart of opnieuw beginnen?

 

 

  

 

Sector overstijgende dagbesteding

Van anders organiseren naar anders denken

Het nieuwe organiseren 
 

 

Te veel van het goede?

Op zoek naar de balans in de relatie tussen mensen met een beperking en professionals

Werken aan inclusie

Lessen uit zeven proeftuinen

Zelfsturende teams en intern ondernemerschap

Visie & Ambitie als basis voor succes
Redactioneel

NTZ Redactioneel september 2016

Door gastredacteur Dr. Harry Finkenflügel, bestuurder van De Twentse Zorgcentra

NTZ Agenda juni 2016

NTZ Berichten juni 2016

NTZ Boeken juni 2016

NTZ Publicaties juni 2016

Friso van Abbema, In de buurt, Reisgids voor de transformatie van het sociaal domein

Utrecht: BigBusinessPublishers, 2016, ISBN 9789491757259, € 28,50
In deze publicatie geeft de auteur een systematisch overzicht van vernieuwende ideeën en werkwijzen over maatschappelijke vernieuwing. Door mensen met een hulpvraag an...

Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lvb: juridisch-empirisch onderzoek

Zorg voor Participatie

Descriptief onderzoek naar de toepasbaarheid en resultaten van een nieuwe methodiek om de participatie te vergroten van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen

De zorgprofessional als drager van publieke moraal

Een zorgethisch perspectief op zorgprofessionals als getuige deskundige in de alledaagse omgang met lvb-jongeren

De vrijwilliger in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking: kenmerken, inzet en visie

Sinds 1 januari 2015 zijn er wetswijzigingen doorgevoerd in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking die leiden tot een veranderende rol voor vrijwilligers, in zowel aard en inhoud, als in duur. Om meer zicht te krijgen op welke rol vrijwill
Redactioneel

NTZ Redactioneel juni 2016

Nadat de Tweede Kamer op 21 januari 2016 had ingestemd met de ratificatie van het UN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, deed de Eerste Kamer hetzelfde op 12 april 2016. Daarmee zal dit verdrag binnenkort – op voorwaarde dat enkele procedurele stappen voorspoedig verlopen – ook in Nederland binden...

NTZ Publicaties maart 2016

Christine Muusse en Sonja van Rooijen, Freedom First

Utrecht: Trimbos-Instituut, 2015,

ISBN 978-90-78908-00-5, 135 pagina’s

Verslag van een onderzoek naar de ervaringen met wijkgerichte ggz-zorg in Triëst, en de betekenis hiervan voor Nederland. Het vertrekpunt in dit boeiende boek (een soort reisverslag) zijn de o...

NTZ Agenda maart 2016

NTZ Berichten maart 2016

Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuele voorlichtingsmaterialen voor mensen met een verstandelijke beperking

Beschikbaarheid en kwaliteit

Zelfredzaamheid van jongeren met verstandelijke beperkingen

Resultaten en bespreking van een longitudinaal onderzoek

Mate en wijze van motorische activering in de dagelijkse praktijk

Een onderzoek bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen