Sector overstijgende dagbesteding

Van anders organiseren naar anders denken

Het nieuwe organiseren 
 

 

Te veel van het goede?

Op zoek naar de balans in de relatie tussen mensen met een beperking en professionals

Werken aan inclusie

Lessen uit zeven proeftuinen

Zelfsturende teams en intern ondernemerschap

Visie & Ambitie als basis voor succes
Redactioneel

NTZ Redactioneel september 2016

Door gastredacteur Dr. Harry Finkenflügel, bestuurder van De Twentse Zorgcentra

NTZ Agenda juni 2016

NTZ Berichten juni 2016

NTZ Boeken juni 2016

NTZ Publicaties juni 2016

Friso van Abbema, In de buurt, Reisgids voor de transformatie van het sociaal domein

Utrecht: BigBusinessPublishers, 2016, ISBN 9789491757259, € 28,50
In deze publicatie geeft de auteur een systematisch overzicht van vernieuwende ideeën en werkwijzen over maatschappelijke vernieuwing. Door mensen met een hulpvraag an...

Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lvb: juridisch-empirisch onderzoek

Zorg voor Participatie

Descriptief onderzoek naar de toepasbaarheid en resultaten van een nieuwe methodiek om de participatie te vergroten van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen

De zorgprofessional als drager van publieke moraal

Een zorgethisch perspectief op zorgprofessionals als getuige deskundige in de alledaagse omgang met lvb-jongeren

De vrijwilliger in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking: kenmerken, inzet en visie

Sinds 1 januari 2015 zijn er wetswijzigingen doorgevoerd in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking die leiden tot een veranderende rol voor vrijwilligers, in zowel aard en inhoud, als in duur. Om meer zicht te krijgen op welke rol vrijwill
Redactioneel

NTZ Redactioneel juni 2016

Nadat de Tweede Kamer op 21 januari 2016 had ingestemd met de ratificatie van het UN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, deed de Eerste Kamer hetzelfde op 12 april 2016. Daarmee zal dit verdrag binnenkort – op voorwaarde dat enkele procedurele stappen voorspoedig verlopen – ook in Nederland binden...

NTZ Publicaties maart 2016

Christine Muusse en Sonja van Rooijen, Freedom First

Utrecht: Trimbos-Instituut, 2015,

ISBN 978-90-78908-00-5, 135 pagina’s

Verslag van een onderzoek naar de ervaringen met wijkgerichte ggz-zorg in Triëst, en de betekenis hiervan voor Nederland. Het vertrekpunt in dit boeiende boek (een soort reisverslag) zijn de o...

NTZ Agenda maart 2016

NTZ Berichten maart 2016

Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuele voorlichtingsmaterialen voor mensen met een verstandelijke beperking

Beschikbaarheid en kwaliteit

Zelfredzaamheid van jongeren met verstandelijke beperkingen

Resultaten en bespreking van een longitudinaal onderzoek

Mate en wijze van motorische activering in de dagelijkse praktijk

Een onderzoek bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
Redactioneel

NTZ redactioneel maart 2016

In dit eerste nummer van 2016, met een vernieuwde omslag en enige aanpassingen in het binnenwerk, biedt NTZ vier artikelen met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen.

L. Bossink, N. Frans en A. van der Putten doen verslag van een onderzoek naar de motorische activering van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en m...

Nominaties Ds. Visscherprijs 2016

De nominaties voor de Ds. Visscherprijs zijn bekend!

NTZ Publicaties december 2015

NTZ Agenda december 2015

NTZ Berichten december 2015

Over een proefschrift over pijn bij mensen met Down syndroom, witboek stelt normen voor palliatieve zorg op Europees niveau, dementietafels, nieuwe themapagina's op website kennisplein en kandidaten Ds. Visscherprijs 2016.

NTZ Boekbespreking december 2015

Bespreking van 'Kinderrevalidatie', de vijfde geheel herziene druk van Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis, Robert F. Pangalila, Jules G. Becher en Jan de Moor (red.) en 'Inzicht. Transformatie van de dienstverlening', van Gitty Scholten & Martin Schuurma

Het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen

Beeldvorming en methodische aanpak van probleemgedrag als voorwaarden bij het afbouwen van ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen. Casusbespreking van een man met een matige tot lichte verstandelijke beperking en complex probleemgedrag.

Knelpunten bij informeren jeugdigen en (jong)volwassenen met lichte verstandelijke beperking

Knelpunten bij het informeren van jeugdigen en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking: een juridisch perspectief.

De CAMDEX-DS

Een onderzoek naar een nieuw diagnostisch instrument voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Sterker en beter; Op weg naar toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperking

Ingekorte versie van de afscheidsrede als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc op donderdag 18 juni 2015.
Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2015

Redactioneel

NTZ Redactioneel september 2015

NTZ Publicaties september 2015

Els Bransen, Waar bemoei ik me mee? Handleiding voor begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking, die alcohol of drugs gebruiken

Utrecht: Trimbos Instituut, juni 2015, 55 pagina's, www.trimbos.nl

 

Erwin van Meekeren en Jan Baars (red.), De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie...

NTZ Agenda september 2015