Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Berichten

Oproep voor inzenden dissertaties Ds. Visscherprijs 2024

In maart 2024 zal voor de vijftiende keer de Ds. Visscherprijs worden uitgereikt aan de schrijver van het beste proefschrift op het terrein van de gehandicaptenzorg, dat tussen 1 november 2021 en 1 november 2023 is verdedigd. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 20.000 bruto.

De dissertatie moet een wetenschapp...

Praktijkonderzoek

Het cliëntperspectief op uitkomstmaten bij behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag

Resultaten van een inclusieve Delphi-studie

1. Inleiding

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) komt geregeld voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Hieronder valt zowel externaliserend gedrag (verbale en fysieke agressie, destructief en grensoverschrijdend gedrag, woede-uitbarstingen, hyperactiviteit en prikkelbaarheid) als internaliserend gedra...

Praktijkonderzoek

De randvoorwaarden voor beeldzorg in de gehandicaptenzorg

Een concept mapping onderzoek

1. Inleiding

Recent is e-health door Nictiz gedefinieerd als ‘de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren’ (Lettow et al., 2019). Dit is een update van eerdere veelgebruikte definitie van Pagliari et al. (2005, gebaseerd op Eys...

Praktijkonderzoek

De ondersteuning van transgender personen met een licht verstandelijke beperking vanuit het perspectief van professionals

Een kwalitatieve studie

1. Introductie

Genderdysforie bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is onderbelicht in de wetenschappelijke literatuur én in de klinische praktijk (Zoutenbier & Kef, 2019). Genderdysforie, of genderincongruentie, verwijst naar een aanhoudende incongruentie tussen het ervaren gender van de persoon ...

Recensies

De NIPT en het syndroom van Down Over: dilemma’s rond prenataal onderzoek

Boekbespreking

Met het boek ‘De NIPT en het syndroom van Down’ beogen de auteurs bouwstenen aan te reiken aan ouders die na de prenatale screening een keuze moeten maken of ze hun kind geboren laten worden of dat ze de zwangerschap afbreken. Tevens stellen zij als kernvraag: ‘Willen we een wereld waar alles wat afwijkt van het nor...

Berichten

Em. prof. dr. Adrianus (Adri) Vermeer

In memoriam

Op 9 maart 2023 is em. prof. dr. Adrianus (Adri) Vermeer overleden.

Aan het begin van zijn wetenschappelijke carrière toonde Adri Vermeer een bijzonder interesse voor het bewegingsonderwijs voor kinderen met een motorische beperking. Hij was ervan overtuigd dat bewegen bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van het...

Berichten

VGN-masterclass ‘Wetenschappelijk onderzoek’ van start in september 2023

De masterclass is bedoeld voor academici en hbo’ers die werkzaam zijn bij organisaties in de gehandicaptenzorg (voor mensen met zintuiglijke, motorische, verstandelijke of meervoudige beperkingen). Dat kunnen zowel starters of junior-onderzoekers zijn als mensen die hun kennis over onderzoek willen opfrissen om daad...

Proefschrift & Praktijk

Proefschrift & Prakijk

Mijn naam is David Gast en ik werk sinds april 2022 als docent-onderzoeker bij het lectoraat ‘LVB en Risicovol Gedrag’ aan Hogeschool Leiden. Daarvoor was ik vijf jaar werkzaam als coördinerend onderzoeker/promovendus aan de afdeling Psychiatrie van het LUMC. Het thema van mijn promotietraject was het effect van voe...

Inhoud NTz 1 - 2023

Inhoudsopgave van de eerste editie van 2023

Redactioneel

Redactioneel

Onderzoek dat voortkomt uit nieuwsgierigheid of verwondering heeft op mij een extra aantrekkingskracht. Het maakt het onderzoek persoonlijker. Hoewel ook dan een wetenschappelijke distantie wordt bewaard, voel je dat iemand begaan is met het onderwerp en gedreven is er meer over te weten te komen. Het maakt dat ik b...

Artikelen

Eudaimonistisch welbevinden bij mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

1. Introductie

Onderzoek naar mensen met een verstandelijke beperking (VB) richt zich steeds meer op mogelijkheden en welbevinden in plaats van op defecten en stoornissen. Het ervaren welbevinden van personen met een VB staat steeds vaker centraal in beleidsontwikkeling, behandeling en ondersteuning (VGN, 2017). He...

Een leven wat waard is om gedeeld te worden

Over kwaliteit van leven van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

1. Inleiding

De interesse voor dit onderzoek naar Kwaliteit van Leven (KvL) van mensen met (Zeer) Ernstige Verstandelijk en Meervoudige Beperkingen (Z)EVMB kwam voort uit mijn werk als directeur-bestuurder van het gespecialiseerde dagbehandelingscentrum ‘Omega’ in Amsterdam. Hier werd ik geconfronteerd met kinderen...

Opinie

De waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek

1. Inleiding

De laatste jaren wordt het belang van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking erkend en op verschillende manieren ingezet binnen de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, onderwijs, beleid en wetenschap (Embregts et al., 2021). Vanuit de wetenschap werkt ...

Berichten

In memoriam em. prof. dr. Ante (Anton) Došen (1939-2023)

 • Kroaat – Nederlander - wereldburger
 • Groot Mens
 • Filantroop
 • Grote kenner en genieter van muziek en andere kunst
 • Met onuitspreekbare naam
 • Echtgenoot
 • Vader-grootvader
 • Huisarts
 • Psychiater en kinderpsychiater
 • Hoofd Observatiecentrum de Hondsberg te Oisterwijk
 • Hoofd Kinderpsychiatrisch ziekenhuis het Hoekske in...
Recensies

Boekbespreking van Leven met Lidewij

Een reis door de wereld van mijn dochter

In Leven met Lidewij beschrijft Bert Natter het opgroeien en opvoeden van zijn dochter met aangeboren ‘meervoudige beperking’. Het boek bestrijkt achttien jaren en omvat de overgang van beschermd wonen in haar ouderlijk huis naar ‘onder begeleiding zelfstandig’ wonen in een woongroep. Het is geschreven vanuit het ge...

Proefschrift & Praktijk

Proefschrift & Praktijk

Hallo, ik ben Kyra Frederiks en werk als onderzoeker bij de academische werkplaats “Sociale relaties en gehechtheid” van Bartiméus, Ons tweede thuis, en de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 10 december 2021 heb ik mijn proefschrift “Bioresponse system - Supporting professional caregivers of clients with visual and se...

Inhoud NTz 4 - 2022

Inhoudsopgave van de vierde editie van 2022.

Redactioneel

Redactioneel

Het motto van de internationale gehandicaptenbeweging is ‘Niets over ons zonder ons’. Ik hoorde dit motto voor het eerst bij een introductie van Disability Studies in Nederland zo’n twintig jaar geleden. De wens om gehoord en betrokken te worden bij keuzes en besluiten die jou aangaan, sprak mij aan. Het motto helpt...

Artikelen

Communicatie tussen ouders met licht verstandelijke beperkingen en hulpverleners over 'goed genoeg' opvoederschap: behoeftes en bevorderende factoren

1. Inleiding

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een gezin met ouders met licht verstandelijke beperkingen (LVB) (De Vries et al., 2005). Precieze aantallen zijn niet bekend. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schat dat in Nederland ongeveer 370.000 mensen LVB hebben volgens de klassieke definitie (IQ...

Artikelen

“Ik wou dat het gewoon was”: beleving en gevolgen van de coronapandemie voor mensen met een verstandelijke beperking

1. Inleiding

1.1 Coronamaatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werden er vanaf het begin van de coronapandemie in maart 2020 verschillende beleidsmaatregelen genomen (Rijksoverheid, 2021). Mensen met een verstandelijke beperking hebb...

Praktijkonderzoek

Totstandkoming en toepassing van de Mini-HTA Innovatie Gehandicaptenzorg

Een instrument om voorwaarden en gevolgen van een technologische innovatie inzichtelijk te maken

1. Aanleiding

Tussen 2015 en 2019 zijn de kosten voor intramurale gehandicaptenzorg met 13 procent toegenomen (Zorginstituut Nederland, 2021). Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging in de zorgzwaarte van cliënten. Daarnaast heeft de sector te maken met vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid van medewe...

Agenda

Agenda

BINNENLANDSE CONGRESSEN / TRAININGEN

 

12 Januari 2023

 

Jaarlijks congres LVB en trauma – editie 2023

Jaarbeurs Utrecht

Mensen met een licht verstandelijke beperking maken vaker traumatische gebeurtenissen mee en de impact daarvan is bij hen groter. De meeste standaardmethodes en -hulpmiddelen voor diagnostie...

Reflectie

ZEVMB

Afgelopen jaar is het ZEVMB-kenniscentrum opgericht. Dit centrum is een initiatief van het programma Wij zien je Wel in samenwerking met de stichting 2CU. Beide zetten zich in voor de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Het doel van het kenniscentrum is de hulp en zorg rondom ZEVMB als expertis...

Artikelen

Pijn en neurocognitieve stoornissen

Stand van zaken en de weg nog te gaan

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TvGG). Vanwege de relevantie ervan voor de gehandicaptenzorg stelt ook NTz het met toestemming van de auteurs en de redactie van TvGG beschikbaar op deze site.

 

Het oorspronkelijk artikel is te vinden op https://tvgg.nl/art...

Inhoud NTz 3 - 2022

Inhoudsopgave van de derde editie van 2022.

Redactioneel

Redactioneel

In mijn vakantie heb ik de door Sandra Langereis geschreven biografie van Erasmus gelezen. Het boek neemt je mee naar de tijd waarin Erasmus leefde en probeert op basis van tal van bronnen een indruk te geven van wat hem bewoog in zijn leven en zijn werk. Zo wordt beschreven hoe Erasmus zich toelegde op het vertalen...

Praktijkonderzoek

Periodieke screening, diagnostiek en behandeladviezen van dysfagie bij mensen met verstandelijke beperkingen

Praktijkervaringen met een cyclisch dysfagiewerkproces

1.  Inleiding

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) hebben een verhoogde kans op dysfagie (Robertson et al., 2017). Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten en -problemen. Daarnaast worden in de verstandelijk gehandicaptenzorg ook voedingsstoornissen als dysfagie aangeduid (Manduchi et al., 2020; Shepp...

Praktijkonderzoek

Oncologische pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Een kwalitatief onderzoek bij zorgmedewerkers en naasten over ervaringen en behoeften

1.  Inleiding

1.1 Aanleiding

De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking (VB) neemt toe door de verbeterde gezondheidszorg, waardoor het risico op het krijgen van leeftijd gerelateerde ziekten zoals kanker toeneemt (Coppus, 2013; Segerlantz et al., 2019; Hanna et al., 2010). Het herkennen va...

Feitenoverzicht

Voedselkeuze en verstandelijke beperkingen

“Keuzes voor de lunch werden vooral beïnvloed door andere mensen die ook kwamen eten. Begeleider: Het is een sociaal samen- zijn, dus kiezen ze zelf bij wie ze gaan zitten.” (Cartwright et al., 2015, p.107-108)

 

1.  Inleiding

‘Ieder pondje gaat door het mondje’ is een bekend gezegde. In de COVID-19-periode wor...

Agenda

Agenda

BINNENLANDSE CONGRESSEN /TRAININGEN

 

 

10 en 31 oktober 2022

 

Cursus Supports Intensity Scale (SIS): afnemen en toepassen van de schaal voor het inventariseren van ondersteuningsbehoeften

Het kijken naar ‘ondersteuningsbehoeften’ is inmiddels een essentieel onderdeel van beeldvorming en het ontwikkelen van o...

Reflectie

Het Thomashuis

Het is ongeveer twintig jaar geleden dat het eerste Thomashuis zijn deuren opende. Op dit moment telt Nederland al meer dan honderd vestigingen. Thomashuizen zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor acht à negen mensen met een verstandelijke be- perking. Elk Thomashuis is een zelfstandige onderneming die geleid wor...

Berichten

Nieuwe website inclusie

Op 30 augustus jl. is de website inclusievooriedereen.nl gelanceerd, waar alle beschikbare kennis over inclusie is gebundeld en geordend. De website bevat informatie over wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd. Alle informatie is ook inclusief de gebruikte bronnen bijeengebracht in een publicatie die op de site...

Berichten

Winnaar NPGZ Stimuleringsprijs 2022

Stress verminderen door biofeedback en muziek

Het Noordelijke Platform GehandicaptenZorg (NPGZ) reikt jaarlijks een prijs van 10.000 euro uit voor een innovatief project dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Bij het NPGZ zijn bijna 20 organisaties aangesloten die in de drie noordelijke provincies zorg en ondersteuning bieden aan...

Inhoud NTz 2 2022

Inhoudopgave van de tweede editie van 2022

Redactioneel

Redactioneel

Deze editie van NTz biedt een mooie staalkaart van wat wetenschap de praktijk te bieden heeft. In het eerste artikel beschrijft dr. Nienke Peters-Scheffer een onderzoek waarin ze een nieuw onderwijsconcept vergelijkt met de gangbare werkwijze in het voortgezet speciaal onderwijs. Ze geeft daarmee inzicht in wat dit ...

Berichten

Rectificatie

In de papieren versie van het maartnummer van NTz 2022 is per abuis een onjuiste versie van het artikel ‘Belemmerende en bevorderen factoren bij implementatie van de methode Multi-Disciplinair Expertise Team voor afbouw van onvrijwillige zorg’ van Grapendaal, Bisschops, de Schipper & Schuengel geplaatst. Dit betreur...