Weten

Diagnostiek en behandeling van posttraumatische-stressstoornis (PTSS) bij mensen met een verstandelijke beperking

Psychische stoornissen komen bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) 2 tot 4 keer vaker voor dan bij mensen zonder een VB. Tijdige diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen is van belang om langdurig persoonlijk lijden en hoge zorgkosten te voorkomen. Dit artikel behandelt de problematiek van PT...

Weten

NTZ Publicaties maart 2017

Weten

NTZ Agenda maart 2017

Weten

NTZ Boeken maart 2017

Opinie

Gehandicaptenzorg in 2020: een reactie

Als voorzitter van een medezeggenschapsraad van vertegenwoordigers van cliënten bij een aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ben ik altijd geïnteresseerd in kennis die bijdraagt aan betere zorg voor onze cliënten.

Opinie

Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

In de zomer van 2016 vond in Melbourne het wereldcongres plaats van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities(IASSIDD). Tijdens dit congres waanden we ons in een warenhuis met honderden producten.

Opinie

Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid

Dit opiniestuk verwoordt een zienswijze op mensen met een verstandelijke beperking die behulpzaam kan zijn bij het interpreteren van de kwaliteit van de hulp die zij ontvangen. Het neemt waardigheid als uitgangspunt, bouwt voort op het heersende paradigma ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking en is...

Kwaliteit van bestaan een praktijkonderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde van POS

Kan kwaliteit van bestaan met de Personal Outcomes Scale wel eenduidig gemeten worden in een organisatie die zorg biedt aan een diverse populatie van personen met een aangeboren of niet-aangeboren beperking, personen met een lichte tot een diepe verstandelijke beperking?

De levensverhaleninterventie - Wie ben ik?

Veranderingen in psychische klachten en welbevinden bij mensen met psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Het meten van temperament bij jonge kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meerv. beperkingen

Onderzoek naar de motorische component binnen instrumenten voor het meten van temperament.

Redactioneel

NTZ redactioneel maart 2017

NTZ Agenda december 2016

De belangrijkste evenementen op een rij.

NTZ Berichten december 2016

NTZ Boeken december 2016

NTZ Publicaties december 2016

Yvette de Beer, Kompas Licht Verstandelijke Beperking
Definitie, aspecten en ondersteuning
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016,
ISBN 9789088506420, 176 pagina’s, € 24,90, www.swpbook.com/1873

De publicatie geeft inzicht in wat het betekent om een lichte verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervar...

Waar bemoei ik me mee?

Eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking die alcohol of drugs gebruiken

Het ontwikkelingsdynamische model van Došen: beschouwingen en perspectieven

Onvrijwillige zorg: van Wet Bopz naar Wet zorg en dwang

Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een LVB in verschillende woongroepen

Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een lichte verstandelijke beperking in een seksespecifieke woongroep versus een gemengde woongroep: Een vijfjarig praktijkonderzoek

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot tevredenheid met zorg en het welzijn

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot het welzijn en de werktevredenheid

Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2016

Persoonsgerichte zorg.

NTZ Agenda september 2016

NTZ Berichten september 2016

NTZ Boeken september 2016

NTZ Publicaties september 2016

APA, Alles over psychische stoornissen
Amsterdam: Boom, 2016, ISBN 9789089538499, 360 pagina’s, € 39,95

Deze gebruiksvriendelijke gids bevat een schat aan informatie over psychische aandoeningen, opgeschreven in begrijpelijke taal. Het boek geeft patiënten en naastbetrokkenen de kennis om proactief te handelen in het...

Met de zorgvrager aan het roer

Een verkenning voor zeggenschap van de zorgvrager in de organisatie

Gehandicaptenzorg in 2020: doorstart of opnieuw beginnen?

 

 

  

 

Sector overstijgende dagbesteding

Van anders organiseren naar anders denken

Het nieuwe organiseren 
 

 

Te veel van het goede?

Op zoek naar de balans in de relatie tussen mensen met een beperking en professionals

Werken aan inclusie

Lessen uit zeven proeftuinen

Zelfsturende teams en intern ondernemerschap

Visie & Ambitie als basis voor succes
Redactioneel

NTZ Redactioneel september 2016

Door gastredacteur Dr. Harry Finkenflügel, bestuurder van De Twentse Zorgcentra

NTZ Agenda juni 2016

NTZ Berichten juni 2016