Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen

Foooocus!

Een exploratief en kwalitatief onderzoek naar een geïntegreerd aanbod om de arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking te vergroten

1. Inleiding

Arbeidsparticipatie is belangrijk om de kwaliteit van leven van jongeren en (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te vergroten (Kocman & Weber, 2018). Middels (betaalde) arbeid of dagbesteding worden zij zich bewust van hun kwaliteiten en vaardigheden en kunnen zij deze verder...

Praktijkonderzoek

Een analyse van de ervaren problemen in de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

1. Inleiding

In dit onderzoek staan de ervaren problemen van zorgprofessionals die in 24-uurs voorzieningen werken met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking ((Z)EVMB) centraal. Kinderen en volwassenen met (Z)EVMB worden gekenmerkt door een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, w...

Opinie

Kwaliteit van leven: wie geeft het antwoord?

Inleiding

Dagelijks worden we in de zorg voor mensen met een (ernstig meervoudige) verstandelijke beperking geconfronteerd met de vraag: Is dit ‘nog’ kwaliteit van leven? De praktijk laat ons de onmogelijke dilemma’s zien waarvoor mensen met een verstandelijke beperking en hun families worden gesteld. De maatschapp...

Opinie

Een methodische kritiek: de noodzaak van een derde 'driver'

Een reflectie op wat ons drijft in methodisch werken

In ‘Machtige Mensbeelden’ thematiseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2021) het belang van mensbeelden in zorg en samenleving. Zij benadrukt daarbij ook het belang ervan voor de professionals in de zorg:

 

“Een pleidooi voor meer ruimte voor professionals moet daarom ook gepaard gaan met meer aandach...

Reflectie

Canon Gehandicaptenzorg

Tien jaar geleden is door een aantal mensen de canon voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking opgesteld. Deze canon vat de geschiedenis van de sector samen in 25 markante gebeurtenissen. Behalve een beschrijving geeft de canon bij elke gebeurtenis ook relevante links en documenten. Er wordt momentee...

Inhoud

Inhoud NTz 1 - 2022

Inhoudsopgave van de eerste editie van 2022

 

Redactioneel

Redactioneel

Johannes Antonie Visscher leefde van 1876 tot 1943. Hij zette zich als predikant in voor de armen en nam tal van initiatieven om hun een beter leven te geven, waaronder de ‘Nederlandse Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening’. Deze organisatie richtte zich op mensen die het in de samenleving niet al...

'Wat als ik het niet meer kan?'

Een kwalitatief onderzoek onder naasten van mensen met een beperking en een intensieve zorg en ondersteuningsbehoefte

1. Inleiding

De vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’ speelt vaak gedurende een ruime periode bij naasten en in gezinnen waar een familielid intensieve zorg nodig heeft. Dan kan het gaan om een familielid, bijvoorbeeld een kind, broer, zus of partner die thuis woont, maar ook om familieleden die in een instelling...

Artikelen

Belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie van de methode Multi- Disciplinair Expertise Team voor afbouw van onvrijwillige zorg

1.   Inleiding

1.1 Achtergrond

De Wet zorg en dwang (2020) (WZD) geldt met ingang van 2020 voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening die langdurig ondersteuning nodig hebben. Met deze wet verschuift de dialoog en kwaliteitszorg in de zorg van vrijheidsbeperkende maatregelen...

Praktijkonderzoek

Wakker worden met ondersteuning van technologie

Resultaten van een verkennend onderzoek bij 12 cliënten met EMB/MEVB+

1. Inleiding

Op een locatie van gehandicaptenzorgorganisatie Siza zijn in 2019 ervaringen opgedaan met de inzet van technologische ondersteuning bij het ’s ochtends wakker worden van cliënten met EMB en MEVB+. In dit artikel beschrijven we de aanleiding, de interventie en het verkennende onderzoek en de resultate...

Proefschrift

Shine a light on depressive symptoms in adults with intellectual disabilities

Diagnostics and non-pharmacological treatment

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2022

 

Er zijn veel volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) en depressieve klachten. Depressieve klachten zijn lastig te herkennen bij deze groep. De diagnose ‘Depressieve stoornis’ wordt regelmatig niet gesteld terwijl ze wel aanwezig is, en hierdoor wordt diegene er ook...

Proefschrift

Turning modularity upside down

Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2022

 

Voor elke patiënt is gecoördineerde en persoonsgerichte zorg een ‘must’. Wanneer er meerdere professionals en/of organisaties betrokken zijn bij de zorgverlening van een patiënt, dan is onderlinge afstemming en samenwerking van groot belang. In de praktijk blijkt die afstemmin...

Proefschrift

Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities

An innovative adoption of the settings approach

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2022

 

Introductie

Het proefschrift start met een overzicht van de (gezondheids-) karakteristieken van mensen met een verstandelijke beperking (VB) en de omgevingsfactoren die hun leefstijl beïnvloeden. Daarnaast wordt het concept gezondheidsbevordering geïntroduceerd en een model...

Reflectie

Ds. Visscherprijs

Iedere twee jaar wordt de Ds.Visscherprijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt dit jaar weer op 30 maart a.s. In deze editie vindt u de samenvattingen van de proef...

Inhoud

Inhoud NTz 4-2021

Inhoudsopgave van de vierde editie van 2021

Samenvattingen

Beniewd naar wat NTZ te bieden heeft? Hier kun je de samenvattingen lezen van de artikelen in NTZ nummer 4 van 2021.

 

 

Redactioneel

Redactioneel

NTz richt zich niet alleen op Nederland, maar ook op Belgisch Vlaanderen. Het Nederlands in de naam van ons tijdschrift verwijst dus eigenlijk naar de taal waarin we publiceren. Ongeveer vijftien procent van onze abonnees komt uit België. Van oudsher hebben ook twee onderzoekers uit België zitting in de redactie. Mo...

Artikelen

Cross-sectioneel onderzoek naar verbanden tussen de organisatiecontext en probleemgedrag bij bewoners van organisaties in de langdurig gehandicaptenzorg

1. Inleiding

Hoe om te gaan met het probleemgedrag bij bewoners met verstandelijke beperkingen is een belangrijke en complexe opgave binnen organisaties in de gehandicaptenzorg en kan worden bestudeerd vanuit het perspectief van de ecologische theorie (Bronfenbrenner 1979, 1994, 1999; Bronfenbrenner & Morris 2006; ...

Document

Cross-sectioneel onderzoek naar verbanden tussen de organisatiecontext en probleemgedrag bij bewoners van organisaties in de langdurig gehandicaptenzorg

Appendix

Download hier de vragenlijst  'Organisatiecontext en probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking'.

Artikelen

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

onderzoek naar observeerbare symptomen, relevantie van diagnose, en scholingsbehoefte

 1. Inleiding

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) worden steeds ouder (Bittles & Glasson, 2004; Carfì et al., 2014; Coppus, 2013; Evans et al., 2013). Doordat hogere leeftijd de grootste risicofactor is voor dementie (Alzheimer Nederland, 2017), is dementie een van de belangrijkste uitdagingen in de hedendaa...

Zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag gedurende Dialectische Gedragstherapie

Retrospectief onderzoek bij drie mensen met een licht verstandelijke beperking

1. Inleiding

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is het risico op het voorkomen van bijkomende psychiatrische problemen en probleemgedragingen verhoogd ten opzichte van mensen met een normale intelligentie (Dekker & Koot, 2003; Emerson, 2003). Zelfbeschadigend gedrag is een type probleemgedrag d...

Feitenoverzicht

Feitenoverzicht IASSIDD-congres 2021

Veroudering, dementie, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde

Afscheid nemen van een overledene is een sociaal samenzijn.1

Mensen met verstandelijke beperkingen worden steeds meer betrokken bij praten over sterven en de dood; dat zijn inclusieve gesprekken.1

We bespreken doodgaan, maar over sommige overlijdens bekommeren we ons niet of nauwelijks.1

Ik heb de essentie van mi...

Berichten

17 inzendingen voor de Ds. Visscherprijs

Voor de Ds. Visscherprijs, die in maart 2021 voor de veertiende keer wordt uitgereikt, zijn zeventien proefschriften aangemeld. Uit deze zeventien aanmeldingen nomineert de jury de drie beste. Zij worden naast hun wetenschappelijke impact ook beoordeeld op criteria ten aanzien van toegankelijkheid, originaliteit en ...

Agenda

Agenda

BINNENLANDSE CONGRESSEN / TRAININGEN

 

 

27 januari 2022

Jaarcongres LVB

Het jaarlijks LVB-congres staat dit keer in het teken van bijkomende complexe problematiek. Diverse sprekers uit wetenschap en praktijk delen recente inzichten en kennis over dit onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden: https://www....

Reflectie

Vlaanderen

Wat kenmerkt het onderzoek naar de gehandicaptenzorg in Vlaanderen en hoe verhoudt zich dat tot wat er op dit gebied in Nederland gebeurt? In deze reflectie wissel ik daarover van gedachten met drie Belgische wetenschappers. Bea Maes is hoogleraar gezins- en orthopedagogiek aan de KU Leuven. Zij richt zich met name ...

Inhoud

Inhoud NTz 2021-3

Inhoudsopgave van de derde editie van 2021

Samenvattingen

Beniewd naar wat NTZ te bieden heeft? Hier kun je de samenvattingen lezen van de artikelen in NTZ nummer 3 van 2021.

 

 

Redactioneel

Redactioneel

Volgens prof. dr. Frank Miedema van het UMC Utrecht is het merendeel van het onderzoek dat plaatsvindt, totaal irrelevant voor de maatschappelijke problemen waarmee het te maken heeft. Dat komt doordat onderzoekers volgens hem niet geprikkeld en beloond worden door wat goed is voor de samenleving, maar – vaak noodge...

Artikelen

De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom (BPSD-DS II)

Optimalisatie en verdere validatie

1. Inleiding

Met een prevalentie van ongeveer 1 op 900 levendgeborenen is downsyndroom (DS) de meest voorkomende genetische oorzaak van een verstandelijke beperking (VB) (de Graaf et al., 2017). Mensen met downsyndroom hebben een hoog risico op het ontwikkelen van dementie door de ziekte van Alzheimer (AD). Vanaf 4...

Praktijkonderzoek

Het opbouwen van betekenisvolle relaties tussen mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders

Welke factoren spelen volgens professionals en verwanten een rol?

1. Inleiding

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, 2005) schat dat in Nederland ongeveer 20% van de 30.000 intramuraal verblijvende mensen met verstandelijke beperkingen ernstig moeilijk verstaanbaar gedrag laat zien, zoals agressie, dwangmatig handelen of zelfverwonding. De ernst en frequentie van het gedrag ...

Recensies

Recensie

Tellen en vertellen: narratieve verantwoording in de langdurige zorg

Narratieve verantwoording is een begrip in opkomst dat binnen Nederland samenvalt met de uitspraak ‘tellen en vertellen’. Het idee daarbij is dat narratieven – oftewel verhalen –een aspect tonen dat niet uit de gebruikelijke verantwoordingscijfers gehaald kan worden, namelijk de authentieke beleving van de kwaliteit...

Berichten

Oproep voor inzenden dissertaties Ds. Visscherprijs 2020

Deadline 1 november 2021

Op 30 maart 2022 zal voor de veertiende keer de Ds. Visscherprijs worden uitgereikt aan de schrijver van het beste proefschrift op het terrein van de gehandicaptenzorg, dat tussen 1 november 2019 en 1 november 2021 is verdedigd. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 20.000 bruto.

 

De dissertatie moet een weten...

Berichten

Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte Zorg

De leidraad ‘Perspectief op Persoonsgerichte Zorg’ beschrijft welke zorg- en dienstverlening nodig is, zodat mensen met complexe en intensieve zorgvragen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. De leidraad bestaat uit een generiek deel en vijf specifieke uitwerkingen. Deze zijn gericht op mensen met ernstig me...

Berichten

Verlenging Innovatie Impuls

In de uitgave van juli 2021 van NTz stond een artikel over de Innovatie Impuls, onderdeel van het VWS-programma Volwaardig Leven. In dat artikel stond dat de Innovatie Impuls tot eind 2021 loopt. Inmiddels is echter bekend dat de Innovatie Impuls een verlenging krijgt, waarmee de looptijd tot eind 2022 is. Meer info...

Agenda

BINNENLANDSE CONGRESSEN / TRAININGEN

 

30 september 2021

Symposium ‘Kracht van mogelijkheden: de capabilitybenadering in de zorg voor mensen met een beperking’

Je gaat na het symposium naar huis met een helder idee van wat capabilitybenadering is en je hebt kennis gemaakt met verschillende toepassingsmogelijkhed...

Reflectie

Wetenschap en praktijk

Eén van de belangrijkste doelen van NTz is om wetenschap en praktijk te verbinden. Maar wat betekent wetenschap nu voor mensen die in de praktijk werkzaam zijn? In deze reflectie wissel ik daarover van gedachten met Marjan Rikken en Melanie Barten. Marjan is werkzaam als ambulant gezinsbegeleider bij Philadelphia. M...